Mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost (KA107) v prvem semestru študijskega leta 2020/21


Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost zbira prijave za mobilnost študentov z namenom študija v okviru Erasmus+ Mednarodne kreditne mobilnosti (KA107) v prvem semestru študijskega leta 2020/2021. Program Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija, namesto na FDV opravi na spodnjih dveh institucijah v tujini. Več informacij je dostopnih na spletnih straneh UL.

Razpis: Razpis MKM 2019 SMS

Cilji tovrstne mobilnosti so:
-               izboljšanje učnih kompetenc,
-               povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
-               povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
-               povečanje samozavesti in samospoštovanja,
-               izboljšanje znanja tujih jezikov,
-               povečanje medkulturne zavesti,
-               aktivnejše sodelovanje v družbi,
-               boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, ter
-               povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo v priponki, ki podrobneje določa namene, pogoje in cilje izmenjave ter razpisa, ter Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov.


Razpisani mesti in prijavni pogoji:

  1. North-Caucasus Federal University

    Na to mesto se lahko prijavi dodiplomski študent mednarodnih odnosov z znanjem ruskega jezika. Izmenjava bo potekala v prvem semestru študijskega leta 2020/21. Seznam ponujenih predmetov: List of courses

  2. Sichuan University
    Na to mesto se lahko prijavi dodiplomski ali podiplomski študent s področja mednarodnih odnosov ali politologije (ŠPID in PT). Izmenjava bo potekala v prvem semestru študijskega leta 2020/21. Seznam ponujenih predmetov je objavljen na njihovi spletni strani.

PRIJAVA:

Študent, ki želi opraviti študijsko izmenjavo preko Erasmus+ Mednarodne kreditne mobilnosti, mora poslati prijavnico z motivacijskim pismom v angleškem jeziku preko e-pošte na int.office@fdv.uni-lj.si s pripisom »Prijava na Erasmus+ Mednarodno kreditno mobilnost«. Na prijavnici naj študent jasno napiše na katero od dveh zgoraj ponujenih univerz se prijavlja. Rok za prijavo je 5. januar 2020 do 24:00. Prijave oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

 

Po obravnavi prejetih prijav bomo izvedli selekcijski postopek in izbirne razgovore. O terminih razgovorov in dodatnih vprašanjih bodo študenti obveščeni naknadno.


MEDNARODNI ŠTUDIJSKI SEJEM in INFORMATIVNI DAN:

 

Mednarodna pisarna Fakultete za družbene vede organizira mednarodni sejem v četrtek, 5. decembra 2019, med 9.00 in 15.30. Na dogodku bodo študentje dobili informacije o izmenjavi, partnerskih univerzah ter življenju v tujini iz prve roke, saj bodo na dogodku sodelovali študenti, ki so že bili na izmenjavi, in tuji študenti iz partnerskih univerz. Dogodek bo tudi odlična priložnost vzpostavljanja stikov med izmenjevalnimi in matičnimi študenti. Stojnice bodo postavljene v avli in glavnem hodniku FDV. Poleg osrednjega dogodka, ob sodelovanju predstavnikov za mednarodno sodelovanje in mednarodne pisarne, na fakulteti potekajo tudi tutorske ure kateder, kjer študentje pridobivajo informacije o študijski izmenjavi v tujini.

 

Hkrati Fakulteta za družbene vede organizira Informativni dan za mednarodno študijsko izmenjavo, in sicer v petek, 6. decembra 2019 ob 10.uri v FDV-01. Skupaj s predstavniki študentov bomo na dogodku zainteresirane študente seznanili s postopki mednarodne izmenjave.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 02. december 2019 | v kategoriji: Obvestila, Štipendije, Razpisi, Erasmus+