Mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa CEEPUS v študijskem letu 2019-20


CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je regionalni program, katerega cilj je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami. Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov Fakultete za družbene vede (UL) je vključena v mednarodno CEEPUS mrežo »Upravljavski procesi ter njihova optimizacija in vrednotenje« (Managerial Processes and its Optimization and Valuation): Network: CIII-CZ-0911-04-1819 (Umbrella).

Mobilnost je v študijskem letu 2019 / 2020 možna za študente Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov med naslednjimi institucijami:

 1. AVSTRIJA: BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Center for International Relations, kontaktna oseba: MSc Lisa Maria Schmidtberger (lisa.maria.schmidtberger@boku.ac.at)
 2. AVSTRIJA: University of Applied Sciences Burgenland, Fachhochschule Burgenland GmbH, kontaktna oseba: Mag. Lenka Kovarik (lenka.kovarik@fh-burgenland.at)
 3. BOSNA in HERCEGOVINA: University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, kontaktna oseba: PhD Željko Vaško (zeljko.vasko@agro.unibl.org)
 4. BOLGARIJA: Dimitar A.Tsenov Academy of Economics, Centre for International Cooperation and Projects, kontaktna oseba: Assoc. Professor, Dr. Marusya Smokova (m.smokova@uni-svishtov.bg)
 5. HRVAŠKA: University of Zagreb, Faculty of Agriculture, kontaktna oseba: Professor Renata Bazok (rbazok@agr.hr)
 6. ČEŠKA: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, kontaktna oceba: doc. Karel Tomšík (tomsik@pef.czu.cz)
 7. ČRNAGORA: University of Montenegro, Faculty of Economics, kontaktna oseba: Professor Saša Popović (international.ef@ac.me)
 8. SEVERNA MAKEDONIJA: Integrated Bussines Faculty Skopje, kontaktna oseba: PhD Azemina Mashovic (azemina@fbe.edu.mk)
 9. SEVERNA MAKEDONIJA: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Economics, kontaktna oseba: PhD Ilija Hristoski (ilija.hristoski@uklo.edu.mk)
 10. POLJSKA: Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences, kontaktna oseba: Ph.D. Mariusz Maciejczak (mariusz@maciejczak.pl)
 11. SRBIJA: University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Science, kontaktna oseba: PhD Miroslav Vujicic (miroslav.vujicic@dgt.uns.ac.rs)
 12. SLOVAŠKA: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, kontaktna oseba: Associate Professor Peter FANDEL (Peter.Fandel@uniag.sk)

Osnovni pogoji študenta za prijavo:

 • končana dva semestra študija
 • državljanstvo ene od držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji (FDV)
 • ·v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko študenti zaprosijo za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)
 • redni študent enega od programov Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov,
 • upoštevanje Pravilnika o mednarodni izmenjavi (FDV)

Prijavni roki:

 • 15. junij: za štipendije za zimski semester
 • 30. oktober: za štipendije letni semester
 • 30. november: free mover

Navodila za prijavo:

1. Vse informacije dobite tukaj. Izpolnite on-line prijavo (izbor mreže - Network: CIII-CZ-0911-04-1920 (Umbrella), izbor matične institucije, izbor institucije gostiteljice, željeno obdobje in trajanja izmenjave, svoje podatke).

2. Prijava je nato potrjena na treh nivojih:

 • ·najprej jo odobri mednarodna pisarna FDV;
 • ·nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi;
 • končna dodelitev CEEPUS štipendije pa je odvisna od nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici.

Ves postopek poteka elektronsko preko CEEPUS spletne strani. Zato tudi prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) prejmete po elektronski pošti. Nato vam nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice pošlje vso dokumentacijo z vsemi informacijami v zvezi z izmenjavo na naslov, ki ste ga navedli v elektronski prijavi. Sprejem štipendije potrdite tako, da pošljete nazaj sprejemno pismo (Letter of Acceptance), skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo, po navodilih, ki jih prejmete. Nato se morate prijaviti na bivanje v tujini. Za vstop v nekatere države je potrebno pridobiti vizum, povsod pa je potrebno urediti zavarovanje, za katerega ste odgovorni sami.

 • Kopijo prijave oddajte tudi v mednarodni pisarni FDV

3. Pred prihodom domov

 • Koordinator mreže oziroma partner z institucije gostiteljice vam mora podpisati in ožigosati potrdilo o opravljeni izmenjavi (Letter of Confirmation), kar je potrdilo, da ste izmenjavo zares opravili.
 • Po prihodu domov morate v 2 tednih to potrdilo o opravljeni izmenjavi (Letter of Acceptance) in poročilo (Student Report) predložiti nacionalni CEEPUS pisarni. Obrazec poročila najdete na CEEPUS internetni strani. 

Štipendije:

CEEPUS štipendijo dodeli država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Glede na to, da štipendije delijo države gostiteljice, se zneski med seboj razlikujejo. Mreža tudi zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski instituciji, na domači instituciji. Točne zneske in vse dodatne informacije najdete na spletni strani CEEPUS in sicer pod posamezno državo, kjer so tudi informacije o nacionalni kontaktni točki.
Na CEEPUS izmenjavo pa gredo lahko tudi tisti študenti z institucij, ki niso vključene v mrežo in sicer kot t.i. prosti študent ali "free mover". Informacije o prostih štipendijah je mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želite na izpopolnjevanje.

Študenti lahko po vrnitvi zaprosijo za povračilo potnih stroškov med domačo institucijo in institucijo gostiteljico. Razdalja se izračuna s pomočjo Erasmus+ distančnega kalkulatorja. Zneski glede na razdalje:
- od 100 km do 200 km   =  40 €
- od 201 km do 500 km   =  80 €
- od 501 km in več        =  120 €

Informativni podatki o višini štipendij so dostopni v priloženi datoteki, ločeno po državah ter njihovih nacionalnih agencijah. Podatki so zgolj informativne narave in prikazujejo višino štipendije za študijsko leto 2018-19, saj za naslednje še niso znani.

Nacionalne CEEPUS agencije po državah 2019-20
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. april 2019 | v kategoriji: Obvestila, Štipendije, Razpisi