Skoči do osrednje vsebine

Začetni tečaj ruskega jezika (60 ur)


Trajanje: 60 ur

Cena: Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320

Stopnja jezikovnega tečaja: A1

Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Začetni tečaj ruskega jezika v obsegu 60 učnih ur je namenjen začetnikom, ki se s tem jezikom aktivno srečujejo prvič in želijo spoznati osnove ruskega jezika, osvojiti osnovna slovnična pravila, se uriti v branju in razumevanju besedil ter spoznati ruske konverzacijske vzorce iz vsakdanjega življenja. Tematike slušatelje spodbujajo, da sistematično gradijo vse štiri jezikovne zmožnosti: branje, razumevanje ustnih sporočil, pisanje in govorjenje. Pri tem je posebna pozornost namenjena specifičnim potrebam bodočega študijskega/poklicnega okolja udeležencev in kontekstu mednarodnih odnosov znotraj in izven okvirov Evropske Unije.

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

  • jezikovne osnove (izgovorjava, pisava, branje itd.) 
  • osnove slovnice (ruski glagoli, samostalniki, zaimki, pridevniki, števniki itd.) 
  • besedišče vsakdanje komunikacije in pogostih tem 
  • enostavno komuniciranje na področju mednarodnih odnosov
  • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter predstavitev

Udeleženci bodo usposobljeni za osnovno komunikacijo in se znašli v najpogostejših situacijah v poslovnem okolju. Naučili se bodo oblikovati kratke pisne in elektronske predstavitve. Ker je program prilagojen zahtevam FDV, je znotraj tečaja ena učna ura namenjena predstavitvi Rusije (geopolitični, makro in mikro ekonomski podatki in posebnosti pri poslovanju z Rusko federacijo). 

Udeleženci tečaja imajo možnost izleta v Rusijo, prav tako lahko obiščejo poletno šolo na Severno-Kavkaški univerzi po zelo ugodni ceni.

Metode dela:

  • Predavanja (30 ur)
  • Vaje iz delovnega zvezka in dodanih virov (30 ur)
  • Domače naloge
  • Govorni nastopi

Gradivo: Gradivo bodo udeleženci prejeli na tečaju. Cena gradiva ni vključena v ceno tečaja.

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

 
Čas izvajanja: 11. oktober 2023–31. januar 2024, ponedeljek in sreda od 18.00 do 19.30.

Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2023


Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Maša Rošić ali skenirano na e-naslov: masa.rosic@fdv.uni-lj.si. Prijavo lahko oddate tudi v nabiralnik št. 122.

Študente, ki niso s Fakultete za družbene vede, prosimo, da priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2023/24.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil