Začetni tečaj ruskega jezika (60 ur)


Trajanje:60 ur

Cena:Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320

Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Začetni tečaj ruskega jezika v obsegu 60 učnih ur je namenjen začetnikom, ki se s tem jezikom aktivno srečujejo prvič in želijo spoznati osnove strokovnega jezika, osvojiti osnovna slovnična pravila, se uriti v branju in razumevanju strokovnih besedil ter spoznati ruske konverzacijske vzorce iz vsakdanjega življenja. Tematike in dokumenti slušatelje spodbujajo, da sistematično gradijo vse štiri jezikovne zmožnosti: branje, razumevanje ustnih sporočil, pisanje in govorjenje. Pri tem je posebna pozornost namenjena specifičnim potrebam bodočega študijskega/poklicnega okolja udeležencev in kontekstu mednarodnih odnosov znotraj in izven okvirov Evropske Unije. 

 

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

  • jezikovne osnove (izgovorjava, pisava, branje itd.) 
  • osnove slovnice (ruski glagoli, samostalniki, zaimki, pridevniki, števniki itd) 
  • besedišče vsakdanje komunikacije in pogostih tem 
  • enostavno komuniciranje na področju mednarodnih odnosov 
  • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter predstavitev  

Udeleženci bodo usposobljeni za osnovno komunikacijo v strokovni ruščini in se znašli v najpogostejših situacijah v poslovnem okolju. Naučili se bodo oblikovati kratke pisne in elektronske predstavitve. Ker je program prilagojen zahtevam FDV, je znotraj tečaja ena učna ura namenjena predstavitvi Rusije (geopolitični, makro in mikro ekonomski podatki in posebnosti pri poslovanju z Rusko federacijo). 

 

Metode  dela:

  • Predavanja (30 ur)
  • Vaje (30 ur)
  • Domače naloge

Prejem gradiva:  Poskrbljeno bo za jezikovno literaturo ter za avdio in video pripomočke za učenje jezika. 

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Udeleženci tečaja imajo možnost izleta v Rusijo, prav tako lahko obiščejo poletno šolo na Severno-Kavkaški univerzi po zelo ugodni ceni.

Čas izvajanja: Oktober - januar 2020, ponedeljek in sreda od 16.00 do 17.30. Pričetek tečaja 21. 10. 2019 v predavalnici FDV-28.

 

Rok za oddajo prijav: 18. 10. 2019.

Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojca Mole Vrečar ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso s Fakultete za družbene vede, prosimo, da priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil