Pripravljalni tečaj španskega jezika (30 ur)


Trajanje:30 ur

Cena:Študenti: € 130; člani Alumni kluba FDV in UL: € 136; zunanji udeleženci: € 170

Izvajalec: lekt. Santiago Martin

 

Vsebina:

Tečaj španskega jezika je komunikacijsko usmerjen tečaj tujega jezika. Namenjen je predvsem začetnikom, ki se s tem jezikom aktivno srečujejo prvič ali imajo slabo predznanje in bi ga želeli nadgraditi. Namen programa je slušatelje spodbuditi k pisnemu in ustnemu razumevanju splošnega jezika kot tudi k aktivnemu izražanju. Tečaj je namenjen slušateljem, ki želijo spoznati osnove jezika, osvojiti osnovna slovnična pravila, se uriti v branju in razumevanju besedil. 

 

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

  • osnove slovnice,
  • besedišče vsakdanje komunikacije in pogostih tem,
  • pogovor o pogostih temah in besedišče pogovorne španščine,
  • osnove kulture in civilizacije današnje Španije. 

Metode  dela: Predavanja, vaje, domače naloge.

Prejem gradiva: Študijska literatura bo podana med predavanji.

Čas izvajanja: Tečaj bo potekal ob četrtkih od 9.00 do 10.30 s pričetkom v oktobru 2019. Točen termin začetka bo objavljen naknadno.

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

 

Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojca Mole Vrečar ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso iz Fakultete za družbene vede, prosimo, da prijavnici priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil