Skoči do osrednje vsebine

Pomladni seminar priprave na študij magistrskih programov Mednarodni odnosi in Evropske študije


Pomladni seminar priprave na študij magistrskih programov Mednarodni odnosi in Evropske študije je program, s pomočjo katerega vam omogočamo, da pridobite manjkajoča znanja s področij mednarodnih odnosov in evropskih študij, ki jih potrebujete za vpis na 2. stopnjo študija navedenih programov.  

Zakaj bi se vpisali na program?
Se želite vpisati na prenovljena drugostopenjska programa Mednarodni odnosi (MO) ali Evropske študije (EŠ)? Prihajate iz Slovenije ali tujine ter končujete ali ste končali univerzitetni študijski program 1. stopnje? Ne izpolnjujete predpisanih vpisnih pogojev, ker je ali bo vaša dodiplomska izobrazba z drugega strokovnega področja? Vpišite se na Pomladni seminar! Opravljene obveznosti seminarja so ena od možnosti pridobivanja potrebnega znanja za vpis na MO ali EŠ. Z uspešno opravljenim seminarjem osvojite predznanje in 10 kreditnih točk, s čimer izpolnite pogoje za vpis na magistrska študijska programa MO ali EŠ na Fakulteti za družbene vede. Sam vpisni postopek poteka posebej in se je potrebno na program tudi prijaviti. 

Rok prijave: 24. 3. 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest


Kako seminar poteka?

Interaktivni seminar z največ 15 udeleženci in 9 predavatelji izvajamo na daljavo preko spletne platforme Zoom. Izvedenih je 28 kontaktnih ur interaktivnih delavnic (s predvidenim predhodnim individualnim študijem udeležencev).
Seminar poteka v angleškem jeziku. 

Kaj je vsebina programa?

Mednarodni odnosi kot pojav in disciplina
- Opredelitev mednarodne skupnosti (prof. dr. Zlatko Šabič): delavnica, 3 ure
- Teorije in raziskovanje v okviru discipline mednarodni odnosi in področja evropske študije (izr. prof. dr. Marko Lovec): delavnica, 3 ure

Mednarodni ekonomski odnosi  
- Teorije mednarodne menjave (prof. dr. Andreja Jaklič): delavnica, 4 ure
- Regionalna ekonomska integracija (izr. prof. dr. Anže Burger): delavnica, 2 uri

Mednarodno pravo in institucije
- Mednarodno pravo (doc. dr. Matjaž Nahtigal): delavnica, 4 ure
- Mednarodne organizacije (prof. dr. Zlatko Šabič): delavnica, 2 uri
- Evropska integracija (doc. dr. Jure Požgan): delavnica, 2 uri

Izbrana področja mednarodnih odnosov
- Mednarodni razvoj (doc. dr. Matjaž Nahtigal): delavnica, 2 uri
- Človekove pravice (prof. dr. Petra Roter): delavnica, 2 uri
- Diplomacija (prof. dr. Boštjan Udovič): delavnica, 2 uri
- Zunanja politika (prof. dr. Ana Bojinović Fenko): delavnica, 2 uri


Samostojno delo: akademski esej, utemeljen na sistematični analizi literature (pisni izdelek)
Preverjanje znanja

Učni načrt
Urnik

Kdo so izvajalci seminarja?
Program izvajajo prof. dr. Ana Bojinović Fenko, prof. dr. Zlatko Šabič, izr. prof. dr. Marko Lovec, prof. dr. Andreja Jaklič, izr. prof. dr. Anže Burger, doc. dr. Matjaž Nahtigal, doc. dr. Jure Požgan, doc. dr. Jana Arbeiter in prof. dr. Petra Roter

Odgovorna nosilka: prof. dr. Ana Bojinović Fenko

Kako program zaključite?
Program uspešno zaključite z opravljenim individualnim kratkim pisnim izdelkom/akademskim esejem (30 % ocene) in ustnim izpitom (70 % ocene).

Cena:
750 EUR za zunanje udeležence / 600 EUR za alumne UL in študente UL (študenti priložijo potrdilo o vpisu na študijski program UL za tekoče leto) / 450 EUR za študente in alumne FDV.  
Znesek lahko poravnate v treh obrokih.

Račun boste prejeli na svoj e-naslov. 


Nazaj na seznam vseh obvestil