Skoči do osrednje vsebine

Pomladni seminar priprave na študij magistrskega programa Sociologija


Pomladni seminar priprave na študij magistrskega programa Sociologija je program, s pomočjo katerega vam omogočamo, da pridobite manjkajoča znanja s področja sociologije, ki jih potrebujete za vpis na 2. stopnjo študija Sociologije

Zakaj bi se vpisali na program?
Se želite vpisati na drugostopenjski programi Sociologija? Prihajate iz Slovenije ali tujine ter končujete ali ste končali univerzitetni študijski program 1. stopnje? Ne izpolnjujete predpisanih vpisnih pogojev, ker je ali bo vaša dodiplomska izobrazba z drugega strokovnega področja? Vpišite se na Pomladni seminar priprave na študij magistrskega programa Sociologija!

Z uspešno opravljenim seminarjem osvojite predznanje in 10 kreditnih točk, s čimer izpolnite pogoje za vpis na magistrski študijski program Sociologija na Fakulteti za družbene vede. Sam vpisni postopek poteka posebej in se je potrebno na program tudi prijaviti.

Rok prijave: 15. 4. 2023 oziroma do zasedenosti prostih mest
Prijavite se

Kako seminar poteka?
Interaktivni seminar z največ 20 udeleženci in 13 predavatelji izvajamo predvidoma na fakulteti oziroma na daljavo preko spletne platforme Zoom. Izvedenih je 38 kontaktnih ur interaktivnih delavnic (s predvidenim predhodnim individualnim študijem udeležencev).

Seminar poteka v slovenskem jeziku.

Kaj je vsebina programa?

Temeljni sociološki koncepti (izr. prof. dr. Marjan Hočevar, izr. prof. dr. Zdenka Šadl, asist. dr. Nina Perger, asist. Otto Gerdina, asist. Ana Jagodic, asist. Klemen Ploštajner): 12 ur – 4 seminar, 8 vaje

Metode družboslovnega raziskovanja (izr. prof. dr. Samo Uhan, asist. Ana Jagodic): 12 ur – 4 seminar, 8 ur vaje

Izbrane sociološke teme: 14 ur – 12 seminar, 2 vaje

  • Okolje in prostor (izr. prof. dr. Matjaž Uršič): seminar (2 uri)
  • Globalizacija (doc. dr. Simona Zavratnik, asist. Klemen Ploštajner): seminar (1 ura), vaje (1 ura)
  • Aktualne teme iz sociologije religije (izr. prof. dr. Marjan Smrke): seminar (2 uri)
  • Družina (red. prof. dr. Alenka Švab): seminar (2 uri)
  • Vsakdanje življenje (doc. dr. Andreja Živoder): seminar (2 uri)
  • Družbeno izključevanje: stigmatizacija, predsodki in množična psihologija (doc. dr. Metka Mencin Čeplak): seminar (2 uri)
  • Sociologija spolov (izr. prof. dr. Zdenka Šadl, asist. dr. Nina Perger): seminar (1 ura), vaje (1 ura)

Samostojno delo: raziskovalna naloga (pisni izdelek)
Preverjanje znanja: predstavitev raziskovalnega dela pred 3 člansko komisijo

Učni načrt

Urnik

Kdo so izvajalci seminarja?
Program izvajajo doc. dr. Andreja Živoder (nosilka), red. prof. dr. Alenka Švab, izr. prof. dr. Marjan Hočevar, izr. prof. dr. Marjan Smrke, izr. prof. dr. Zdenka Šadl, izr. prof. dr. Samo Uhan, izr. prof. dr. Matjaž Uršič, doc. dr. Metka Mencin Čeplak, doc. dr. Simona Zavratnik, asist. dr. Nina Perger, asist. Otto Gerdina, asist. Ana Jagodic, asist. Klemen Ploštajner.

Odgovorna nosilka: doc. dr. Andreja Živoder

Kako program zaključite?
Program uspešno zaključite z opravljenim individualnim pisnim izdelkom/raziskovalno nalogo (70 % ocene) ter predstavitvijo in zagovorom raziskovalne naloge in vsebine programa Pomladnega seminarja pred 3 člansko komisijo (30 % ocene).

Cena:
750 EUR za zunanje udeležence / 600 EUR za alumne UL in študente UL (študenti priložijo potrdilo o vpisu na študijski program UL za tekoče leto).  

Znesek lahko poravnate v treh obrokih.
Račun boste prejeli na svoj e-naslov.


Nazaj na seznam vseh obvestil