Skoči do osrednje vsebine

Nadaljevalni tečaj ruskega jezika 1 (60 ur)


Trajanje:60 ur

Cena:Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320

Stopnja jezikovnega tečaja: A2.1
Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Tečaj z obsegom 60 učnih ur je namenjen poslušalcem, ki so že opravili Začetni tečaj ruskega jezika oziroma že imajo ustrezno predznanje jezika na stopnji A1 evropskega referenčnega okvira. Po zaključenem tečaju bodo udeleženci znali uporabljati pogosto rabljeno besedišče in najosnovnejše besedne zveze ter se bodo lažje sporazumevali in razumeli splošna, poljudna besedila in besedila, vezana na mednarodne odnose med Rusijo in Evropsko unijo pa tudi širše.

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje in obvladanje osnovnih slovničnih in funkcionalnih jezikovnih struktur
 • razumevanje in uporaba jezika v vsakdanjih situacijah iz osebnega in poklicnega življenja
 • osvojitev pogosto rabljenega besedišča in najosnovnejših besednih zvez
 • razumevanje preprostih pisanih besedil in obvladanje osnovnega izrazoslovja in komunikacijskih vzorcev s področja mednarodnih in evropskih odnosov
 • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter spletnih predstavitev
 • bonton v ruskem poslovnem okolju 

 

Slušatelji bodo ob zaključku tečaja usposobljeni za govorno in pisno komunikacijo v najpogostejših situacijah v formalnem in neformalnem poslovnem okolju, sposobni bodo oblikovati pisne in elektronske predstavitve ter uporabljati znanje o specifikah poslovanja v ruskem okolju.

 

Metode  dela:

 • Predavanja (30 ur)
 • Vaje (30 ur)
 • Domače naloge
 • Govorni nastopi
 • Krajši pogovori in delo v parih


Prejem gradiva:  
Gradivo bodo udeleženci prejeli na tečaju.

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Udeleženci tečaja imajo možnost izleta v Rusijo, prav tako lahko obiščejo poletno šolo na Severno-Kavkaški univerzi po zelo ugodni ceni.


Čas izvajanja: 10. oktober 2023–30. januar 2024, torek in četrtek od 17.00 do 18.30.

Rok za oddajo prijav: 10. oktober 2023

Tečaj se bo izvajal hibridno (v živo ter online).


Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Službo za študentske zadeve/Maša Rošić ali skenirano na e-naslov: masa.rosic@fdv.uni-lj.si.  Prijavo lahko oddate tudi v nabiralnik št. 122.

Študente, ki niso s Fakultete za družbene vede, prosimo, da priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2023/24.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil