Nadaljevalni tečaj ruskega jezika (60 ur)


Trajanje:60 ur

Cena:Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320

Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

 

Vsebina:

Tečaj z obsegom 60 učnih ur je namenjen poslušalcem, ki so že opravili Začetni tečaj ruskega jezika oziroma imajo ustrezno predznanje. Po zaključenem tečaju se bodo udeleženci lažje sporazumevali in razumeli splošna, poljudna besedila in besedila vezana na mednarodne odnose med Rusijo in Evropsko unijo pa tudi širše.

 

Udeleženci bodo pridobili naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

  • pogovor o pogostih temah  in besedišče pogovorne ruščine 
  • osnove slovnice 
  • obvladanje osnovnega izrazoslovja in komunikacijskih vzorcev s področja mednarodnih in evropskih odnosov. 
  • komunikacijske situacije na področju evropskih in mednarodnih odnosov (predstavitve, sestanki) 
  • oblikovanje pisnega in vizualnega gradiva ter internetnih predstavitev 
  • bonton v ruskem poslovnem okolju 
  • verbalna in neverbalna komunikacija v formalnih in neformalnih poslovnih situacijah (družabni dogodki, vzdrževanje kontaktov itd.) 

Slušatelji bodo ob zaključku tečaja usposobljeni za govorno in pisno komunikacijo v najpogostejših situacijah v formalnem in neformalnem poslovnem okolju, sposobni bodo oblikovati pisne in elektronske predstavitve ter uporabljati znanje o specifikah poslovanja v ruskem okolju.

 

Metode  dela:

  • Predavanja (30 ur)
  • Vaje (30 ur)
  • Domače naloge

Prejem gradiva:  Poskrbljeno bo za jezikovno literaturo ter za avdio in video pripomočke za učenje jezika. Strošek učbenika je 20 eur.

Ob redni udeležbi bodo tečajniki po zaključku tečaja prejeli potrdilo.

Udeležencem tečaja bomo ponudili izlet v Moskvo in poletno šolo v Rusiji, ki jo izvajamo v sodelovanju s Severno-Kavkaško federalno univerzo v mestu Stavropol na Kavkazu.

Čas izvajanja: Tečaj se bo izvajal ob ponedeljkih in sredah od 16.00 do 17.30 in bo potekal od 2. 3. 2020 do junija 2020.

 

Rok prijave na tečaj: 24. 2. 2020.

Prijava na tečaj:

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojco Mole Vrečar ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavite se lahko tudi osebno v Službi za študentske zadeve, DS 36.

Študente, ki niso iz Fakultete za družbene vede, prosimo, da prijavnici priložijo kopijo potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. K plačilu boste pozvani po elektronski pošti, ko bo dovolj prijavljenih za izvajanje tečaja.

Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 20 udeležencev, bomo prijave zaprli, za ostale, ki bi se zanimali za udeležbo, pa si bomo prizadevali odpreti dodatno skupino.

Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru premajhnega števila udeležencev tečaja ne izvedemo, o čemer boste prijavljeni pravočasno obveščeni.

Vljudno vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestil