Mestna občina Ljubljana razpisuje štipendije za nadarjene študente v študijskem letu 2018/19


Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
 • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
 • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2018/2019.

Poleg zgoraj navedenih morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 1. da imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana,
 2. da niso v delovnem razmerju,
 3. da ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 4. da niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
 5. da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 6. da hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
 7. da imajo dijaki v preteklem šolskem letu in študenti, ki se izobražujejo po programih dodiplomskega in enovitega magistrskega študija v tujini, v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4 iz vseh 2 ocenjenih predmetov, študenti pa v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8 iz vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, študenti, ki študirajo v tujini, pa z njo primerljivo oceno,
 8. da so v zadnjih treh šolskih oziroma študijskih letih glede na šolsko leto, za katerega uveljavljajo pravico do štipendije, imeli dosežke na posameznem področju, in sicer:
 • uvrstitve na tekmovanjih v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih,
 • uvrstitve na umetniških, arhitekturnih ali drugih natečajih,
 • javne nastope in predstavitve,
 • objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali znanstveno raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
 • izboljšave ter registrirane izume in patente,
 • dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
 • udeležbe na seminarjih in kongresih,
 • funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
 • priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
 • študij na univerzah, ki so visoko uvrščene v svetovnem merilu,
 • uspešen zaključek dveh letnikov v enem študijskem letu,
 • drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo doma in v svetu, in prostovoljno delo.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 3. 8. 2018 do izteka roka za prijavo. Rok za prijavo za študente je 5. 10. 2018.

Več informacij v priponki in na spletni strani.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 17. julij 2018 | v kategoriji: