Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Izr. prof. dr. Anže Burger
1. Vpliv spletnega nakupovanja na lojalnost tržni znamki
2. Učinkovitost inspirativnega tržnega komuniciranja (npr. recepti, kombinacije kosov oblačil) v primerjavi z monetarnim (npr. popusti) na nakupne namere
3. Ali hitrost predvajanja video oglasa vpliva na percepcijo luksuza in konverzije v nakupnem lijaku?
4. Optimalni marketinški splet za introvertirane vs. ekstrovertirane  potrošnike.
5. Učinek zmanjševanja embalaže (vsebine) na potrošnjo v primerjavi z dvigom cene
6. Ali uporaba pametnih telefonov poveča ali zmanjša preferenco po edinstvenosti oz. individualnosti v potrošnji?
7. Negativni učinek individulizirane potrošnje na odprodajno ceno na trgu rabljenih proizvodov
8. Učinek nadgradnje produkta na obstoječe uporabnike z vidika stališča do tržne znamke
9. Cenovne strategije za nadgradnje naročniškega paketa
10. Difuzija potrošniških praks - študija primera okoljevarstvenih praks potrošnikov/uporabnikov
11. Potrošniški minimalizem - identifikacija dimenzij minimalizma in/ali segmentacija potrošnikov
12. Pomen občutka krivde potrošnika v marketingu
13. Uporaba družbenih norm za motivacijo okoljevarstvenih praks
14. Pregled novih tehnologij v marketingu ter njihov vpliv na teorijo in prakso
15. Vpliv zaznane feminilnosti tržne znamke na odnos, izbiro in vrednost znamke
16. Problem učinka zmotnega konsenza ("false consensus effect") pri tržnikih v praksi
17. Globalna vs. lokalna identiteta potrošnikov in vpliv na cenovno občutljivost in cenovno strategijo
18. Ali lahko "grde" oznake povečajo nakupe blaga z napako (npr. zelenjava nepravilnih oblik)
19. Marketing v delitveni ekonomiji
20. Vpliv uporabe mobilnih telefonov med nakupovanjem v fizičnih trgovinah
21. Kako lahko podjetja spodbudijo bolj trajnostno potrošnjo
22. Optimalen način omejevanja prekomerne uporabe proizvoda/storitve za ponudnike (npr kajenje, igre)

Prof. dr. Urša Golob Podnar
Navedena so okvirna potročja, znotraj katerih se opredeli konkretna raziskovalna tema, ki zanima študenta/tko.
1. Družbena odgovornost marketinga
2. Sodobni izzivi v marketingu (UI, kripto, sodelovalna potrošnja ...) 
3. Trajnostni razvoj in marketing
4. Nove paradigme v marketingu
5. Trajnostno porabništvo 
6. Komunikacijski vidiki družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
7. Družbena odgovornost in družbeni mediji
8. Družbeno odgovorne znamke 
9. Po dogovoru

Prof. dr. Tanja Kamin
Teme s področja socialnega marketinga
1. Odpornost (resilience) potrošnikov v času kriz
2. Umetna inteligenca v oglaševalski industriji
3. Apeli strahu v kampanjah za doseganje vedenjskih sprememb
4. Oglaševanje v video igrah
5. Pristopi za spodbujanje vedenjskih sprememb na področju prehranjevanja
6. Fleksitarianstvo skozi teoriio difuzije inovacij

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik
1. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju
2. Analiza besedil v marketinškem raziskovanju
3. Analiza slik in videa v marketinškem raziskovanju
4. Eksperimenti v marketinškem raziskovanju
5. Merjenje v marketinškem raziskovanju
6. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju
7. Inovativne metode v marketinškem raziskovanju
8. Nestandardni pristopi v marketinškem raziskovanju
9. Trendi v načrtovanju marketinških raziskav (kvantitivnih, kvalitativnih in kombinacij)
10. Aplikativno marketinško raziskovanje (raziskava izbranega problema)

Prof. dr. Klement Podnar
Predlagane teme so okvirne in v posvetu z mentorjem zahtevajo natančnejšo artikulacijo in osredotočenost! Možne so tudi teme po dogovoru.
1. (Komunikološke) teorije v prizmi korporativnega komuniciranja 
2. Interno znamčenje & komuniciranje
4. Identiteta, imidž in ugled različnih entitet (podjetja, mesta, regije)
5. Znamčenje lokalnega
6. Različni vidiki eko, bio, dop in trajnostnih tržnih znamk
7. Identifikacija in zavezanost zaposlenih
8. Znamčenje delodajalca
9. Različni vidiki menjave s samim s seboj

Doc. dr. Urška Tuškej Lovšin
Spodaj je navedenih nekaj okvirnih raziskovalnih področij, znotraj katerih je treba opredeliti podrobnejšo temo, ki vas zanima. 
1. Identifikacija porabnikov z znamkami
2. Antropomorfizacija znamk
3. Oblike, dejavniki in posledice vključenosti porabnikov v interakcije z znamkami
4. Izzivi v digitalnih komunikacijskih okoljih
5. Preučevanje znamčnih asociacij (različni vidiki)
6. Vrednost znamk v očeh porabnikov
7. Mnenjski voditelji v tržnem komuniciranju (različni vidiki)
8. Vprašanje oblikovanja in zaznavanja osebnosti znamk
9. Vloga in pomen čutne izkušnje pri sprejemanju nakupnih odločitev
10.  Druge teme po dogovoru

Prof. dr. Dejan Verčič 
1. Strateško komuniciranje kot proces, sredstvo in premoženje
2. Strateško komuniciranje v času hipermoderne
3. Odnosi z javnostmi v politiki in javni upravi
4. Globalizacija strateškega komuniciranja
5. Strateško poslušanje organizacij
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24