Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Izr. prof. dr. Anže Burger
1. Vpliv porabniških ocen proizvodov na nakupno konverzijo
2. Kaj naredi spletne vsebine viralne?
3. Vpliv alternativnih referenčnih okvirov znižanja cen na namero o nakupu
4. Globalna vs. lokalna identiteta in vpliv na cenovno občutljivost in cenovno strategijo
5. Vrednost in odzivnost kupcev na hitrejšo dostavo proizvodov na prodajo skozi različne prodajne kanale
6. Vpliv covid-19 na pogostost spletnih nakupov
7. Vrednost hitre dostave za večkanalno prodajo
8. Identifikacija značilnosti slikovnih vsebin, ki povečujejo doseg in angažiranost na družabnih medijih
9. Marketing luksuznih proizvodov/storitev
10. Vrednost vključevanja porabnikov
11. Ali lahko "grde" oznake povečajo nakupe blaga z napako (npr. zelenjava nepravilnih oblik)
12. Marketing v delitveni ekonomiji
13. Vpliv uporabe mobilnih telefonov med nakupovanjem v fizičnih trgovinah
14. Kako lahko podjetja spodbudijo bolj trajnostno potrošnjo?
15. Cenovne strategije za nadgradnje naročniškega paketa
16. Difuzija potrošniških praks - študija primera okoljevarstvenih praks potrošnikov/uporabnikov
17. Sociodemografski dejavniki preferenc donatorjev glede alokacije prispevkov v dobrodelne namene
18. Potrošniški minimalizem - identifikacija dimenzij minimalizma in/ali segmentacija potrošnikov
19. Pomen občutka krivde potrošnika v marketingu
20. Uporaba družbenih norm za motivacijo okoljevarstvenih praks
21. Pregled novih tehnologij v marketingu ter njihov vpliv na teorijo in prakso
22. Pomen uporabnikovega občutka prizemljenosti (povezanosti s fizičnim, družbenim in zgodovinskim okoljem)
23. Vpliv zaznane feminilnosti tržne znamke na odnos, izbiro in vrednost znamke
24. Odziv porabnikov na sebke tržne znamke ("brand selfies") v primerjavi z drugimi tipi slikovnega gradiva na družbenih medijih (consumer selfies, packshots...)
25. Problem učinka zmotnega konsenza ("false consensus effect") pri tržnikih v praksi

Prof. dr. Urša Golob Podnar
Navedene so okvirne teme, znotraj katerih se opredeli konkretna raziskovalna tema, ki zanima študenta/tko.
1. Družbena odgovornost marketinga
2. Trajnostni razvoj in marketing
3. Nove paradigme in izzivi v marketingu
4. Trajnostno porabništvo
5. Komunikacijski vidiki družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
6. Družbena odgovornost in družbeni mediji
7. Družbeno odgovorne znamke
8. Po dogovoru

Izr. prof. dr. Tanja Kamin
1. Vedenjske in družbene spremembe na področju zdravja in trajnostnega razvoja (npr. trajnostna hrana, energetika)

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik
1. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju
2. Analiza besedil v marketinškem raziskovanju
3. Analiza slik in videa v marketinškem raziskovanju
4. Eksperimenti v marketinškem raziskovanju
5. Merjenje v marketinškem raziskovanju
6. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju
7. Inovativne metode v marketinškem raziskovanju
8. Nestandardni pristopi v marketinškem raziskovanju
9. Trendi v načrtovanju marketinških raziskav (kvantitivnih, kvalitativnih in kombinacij)
10. Aplikativno marketinško raziskovanje (raziskava izbranega problema)

Prof. dr. Klement Podnar
Predlagane teme so okvirne in v posvetu z mentorjem zahtevajo natančnejšo artikulacijo in osredotočenost! Možne so tudi teme po dogovoru.
1. (Komunikološke) teorije v prizmi in kontekstu pojasnjevanja vedenja porabnikov, marketinga, znamčenja, tržnega in korporativnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi
2. Korporacijski marketing
3. Interni marketing & komuniciranje
4. Zaznave znamk
5. Znamčenje lokalnega
6. Različni vidiki eko, bio, dop in trajnostnih tržnih znamk
7. Zavezanost deležnikov
8. Vidiki in izzivi korporativne in organizacijske identitete
9. Organizacijska identifikacija in zavezanost v pogojih dela na daljavo
10. Različni vidiki menjave s samim s seboj

Doc. dr. Urška Tuškej Lovšin
Spodaj je navedenih nekaj okvirnih raziskovalnih področij, znotraj katerih je treba opredeliti podrobnejšo temo, ki vas zanima. Možne tudi teme po dogovoru.
1. Oblike, dejavniki in posledice vključenosti porabnikov v soustvarjanje vrednosti znamke
2. Antropomorfizacija znamk
3. Vprašanje oblikovanja in zaznavanja osebnosti znamk
4. Soustvarjanje vrednosti znamk
5. Vedenje porabnikov v digitalnih (interaktivnih) komunikacijskih okoljih
6. Preučevanje vrednosti znamke v očeh porabnikov
7. Mnenjski voditelji v tržnem komuniciranju (različni vidiki)
8. Vloga spletnih vplivnežev v tržnih komunikacijah
9. Vloga in pomen čutne izkušnje pri sprejemanju nakupnih odločitev
10. Preučevanje znamčnih asociacij (različni vidiki)
11. Druge teme po dogovoru

Prof. dr. Dejan Verčič
1. Strateško komuniciranje kot proces, sredstvo in premoženje
2. Primerjave med analognimi in digitalnimi odnosi z mediji
3. Strateško komuniciranje v času hipermoderne
4. Globalizacija strateškega komuniciranja
5. Strateško poslušanje organizacij


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23