Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Izr. prof. dr. Anže Burger
1. Vpliv porabniških ocen proizvodov na nakupno konverzijo
2. Kaj naredi spletne vsebine viralne?
3. Vpliv alternativnih referenčnih okvirov znižanja cen na namero o nakupu
4. Globalna vs. lokalna identiteta in vpliv na cenovno občutljivost in cenovno strategijo
5. Vrednost in odzivnost kupcev na hitrejšo dostavo proizvodov na prodajo skozi različne prodajne kanale
6. Vpliv covid-19 na pogostost spletnih nakupov
7. Vrednost hitre dostave za večkanalno prodajo
8. Identifikacija značilnosti slikovnih vsebin, ki povečujejo doseg in angažiranost na družabnih medijih
9. Marketing luksuznih proizvodov/storitev
10. Vrednost vključevanja porabnikov
11. Ali lahko "grde" oznake povečajo nakupe blaga z napako (npr. zelenjava nepravilnih oblik)
12. Marketing v delitveni ekonomiji
13. Vpliv uporabe mobilnih telefonov med nakupovanjem v fizičnih trgovinah
14. Kako lahko podjetja spodbudijo bolj trajnostno potrošnjo?

Izr. prof. dr. Urša Golob Podnar
Navedene so okvirne teme, znotraj katerih se opredeli konkretna raziskovalna tema, ki zanima študenta/-ko.
1. Družbena odgovornost marketinga
2. Trajnostni razvoj in marketing
3. Nove paradigme v marketingu
4. COVID-19 in družbena odgovornost podjetij
5. Trajnostno porabništvo
6. Komunikacijski vidiki družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
7. Družbena odgovornost in družbeni mediji
8. Družbeno odgovorne znamke
9. Po dogovoru

Izr. prof. dr. Tanja Kamin
1. Hrana za prihodnost
2. Vedenjske spremembe na področju etičnega prehranjevanja.
3. Energetska pismenost in prehod na obnovljive vire energije.
4. Aplikacija transteoretskega modela in stopenjskega spreminjanja vedenja na izbranem področju
5. Cepljenje proti COVID-19 v Sloveniji - analiza z vidika socialnega marketinga

Prof. dr. Samo Kropivnik
1. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju
2. Analiza besedil v marketinškem raziskovanju
3. Analiza slik in videa v marketinškem raziskovanju
4. Eksperimenti v marketinškem raziskovanju
5. Merjenje v marketinškem raziskovanju
6. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju
7. Inovativne metode v marketinškem raziskovanju
8. Nestandardni pristopi v marketinškem raziskovanju
9. Trendi v načrtovanju marketinških raziskav (kvantitivnih, kvalitativnih in kombinacij)
10. Aplikativno marketinško raziskovanje (raziskava izbranega problema)

Prof. dr. Klement Podnar
Predlagane teme so okvirne in v posvetu z mentorjem zahtevajo natančnejšo artikulacijo in osredotočenost! Možne so tudi teme po dogovoru.
1. (Komunikološke) teorije v prizmi in kontekstu pojasnjevanja vedenja porabnikov, marketinga, znamčenja, tržnega in korporativnega komuniciranja ter odnosov z javnostmi
2. Korporacijski marketing
3. Interni marketing & komuniciranje
4. Zaznave znamk
5. Znamčenje lokalnega
6. Različni vidiki eko, bio, dop in trajnostnih tržnih znamk
7. Zavezanost deležnikov
8. Vidiki in izzivi korporativne in organizacijske identitete

Doc. dr. Urška Tuškej Lovšin
Spodaj je navedenih nekaj okvirnih raziskovalnih področij, znotraj katerih je treba opredeliti podrobnejšo temo, ki vas zanima. Možne tudi teme po dogovoru.
1. Oblike, dejavniki in posledice vključenosti porabnikov
2. Antropomorfizacija na področju znamčenja
3. Vprašanje oblikovanja in zaznavanja identitete in osebnosti znamk
4. Soustvarjanje vrednosti znamk
5. Vedenje porabnikov v digitalnih (interaktivnih) komunikacijskih okoljih
6. Preučevanje zaznane vrednosti znamke
7. Mnenjski voditelji v tržnem komuniciranju (različni vidiki)
8. Vrednotenje procesov odločanja porabnikov
9. Vloga in pomen senzorične izkušnje pri sprejemanju odločitev
10. Zaznavanje podobe znamk (različni vidiki)
11. Druge teme po dogovoru

Prof. dr. Dejan Verčič
1. Strateško komuniciranje kot proces, sredstvo in premoženje
2. Primerjave med analognimi in digitalnimi odnosi z mediji
3. Strateško komuniciranje v času hipermoderne
4. Globalizacija strateškega komuniciranja
5. Strateško poslušanje organizacij

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. maj 2021 | v kategoriji: 2021/22