Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ica magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.
Kolegij dekana Fakultete za družbene vede je sklenil, da se za študijsko leto 2021/22 izjemoma omogoči podaljšan rok za prijavo tem magistrskih del za študente 2. letnika prenovljenih magistrskih programov iz 15. 3. na 15. 5. 2022.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za novinarstvo


Doc. dr. Jernej Amon Prodnik
1. Kritični in alternativni pristopi k novinarstvu in medijem (posebej politična ekonomija in kritična teorija)
2. Zgodovina novinarstva (družbeni, politični in/ali ekonomski aspekti, v prvi vrsti družbene strukture, procesi in institucije)
3. Konceptualne in teoretične dileme novinarstva, vključno z razvojem ali okoliščinami njihove (ne)institucionalizacije v določenem kontekstu
4. Novinarstvo v kontekstu temeljnih družbenih procesov ter struktur (npr. neoliberalizem, kapitalizem, država, novi mediji)
5. Odnos med športom in mediji oziroma novinarstvom

Doc. dr. Rok Čeferin
1. Prekarno delo novinarjev kot grožnja svobodi tiska
2. Meje svobode izražanja senzacionalističnih medijev
3. Varstvo novinarjevih zaupnih virov

Prof. dr. Monika Kalin Golob
1. Spletno novinarstvo in stilistika poročevalstva: ožje podteme po želji kandidata/-tke
2. Novinarske besedilne vrste: razvoj, spremembe, žanrska jezikovna analiza

Doc. dr. Tanja Kerševan Smokvina
1. Državne pomoči za zasebne medije in vprašanja uredniške neodvisnosti
2. Finančna avtonomija javnih medijskih servisov kot jamstvo novinarstva v javnem interesu
3. Lokalno novinarstvo v digitalnem komunikacijskem okolju
4. Mednarodni mehanizmi v podporo neodvisnemu novinarstvu in svobodi izražanja
5. Varnost novinarjev kot nujni pogoj svobode medijev

Doc. dr. Tina Lengar Verovnik
1. Nagovarjanje radijskih občinstev
2. Sodobni radijski novinarski žanri
3. Stereotipne podobe jezikovnih zvrsti v govornih medijih
4. Razmerja med besedilnimi in pribesedilnimi prvinami v novinarskih besedilih
5. Druge teme po dogovoru

Doc. dr. Nataša Logar
1. Znanost v medijih
2. Praksa v novinarskem študiju
3. Novinar kot uporabnik jezikovnih virov

Prof. dr. Marko Milosavljević
1. Novinarska zgodba in narativnost novinarskih form
2. Novinarstvo v kontekstu digitalnih platform in družbenih medijev
3. Novinarstvo, nove tehnologije in avtomatizacije novinarskih procesov
4. Ekonomska vzdržnost novinarstva in novi poslovni modeli
5. Novinarstvo v kontekstu medijskih politik in neodvisnosti

Prof. dr. Melita Poler Kovačič
1. (Primerjalne) študije (razvoja) novinarskih etičnih kodeksov in drugih samoregulacijskih vzvodov v novinarstvu
2. Novinarskoetični vidiki kolizije med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti
3. Novinarskoetični vidiki podob nasilja v novinarskih besedilih
4. Etične dileme novinarskega sporočanja o epidemiji 

Izr. prof. dr. Igor Vobič
1. Transformacije novinarstva kot dela in tehnološke inovacije
2. Televizijsko novinarstvo in digitalizacija
3. Delovni pogoji novinarjev v kapitalizmu
4. Dileme algoritmizacije in avtomatizacije novinarstva
5. Novinarsko delo v družbi nadzora
6. Implikacije epidemije COVID-19 za novinarsko delo


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. maj 2021 | v kategoriji: 2021/22