Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Prof. dr. Aleš Črnič
Teme s področij:
1. Sodobnih alternativnih religijskih dogajanj
2. Religije in šole
3. Religije in države, politike, javne sfere
4. Islama in Zahoda
5. Religije in popularne kulture
6. Kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva/veganstva

Doc. dr. Mirt Komel
1. Filozofija etike in politike
2. Estetika in umetnost
3. Teoretska psihoanaliza
4. Strukturalna lingvistika

Doc. dr. Vasja Lebarič:
1. Študije eksperimentalnega filma (tematsko področje)*
2. Avantgardni dokumentarizem v odnosu do dominantne filmske kulture (tematsko področje)*
3. Študije eksperimentalne glasbe in zvoka (tematsko področje)*
4. Zaključno delo nastaja v somentorstvu na Katedri za kulturologijo kot kombinacija pisne naloge in video ali avdio izdelka (Pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje, 5. člen)

Izr. prof. dr. Natalija Majsova
mentoriranje s področij:
1. Spominske študije
2. Analiza popularne kulture
3. (Post)socialistične kulturne študije
4. Študije utopij in distopij
5. Študije znanstvene fantastike
6. Futurologija
7. Tehnostalgija
8. Transmedijskost
9. Interpretacija kulturne dediščine
10. Participativnost in kulturna produkcija

Izr. prof. dr. Aljoša Pužar
1. Vzhodnoazijska kultura/East Asian culture
2. Kreativne industrije/Creative industries
3. Kulturna politika/Cultural politics
4. Urbana mladina/Urban youth
5. Kulturna geografija/Cultural geography
6. Nova estetika/New Aesthetics
7. Antropologija in kulturologija emocij/Anthropology and cultural studies of affect and emotions
8. Antropologija in kulturologija seksualnosti/Anthropology and cultural studies of human sexuality
9. Antropologija in kulturologija glasu, zvoka in glasbe/Anthropology anf cultural studies of the voice, sound and music
10. Feminizem, Postfeminizem, Patriarhat in Neopatriarhat/Feminism, Post-feminism, Patriarchy and Neo-patriarchy
11. Študije utopij in distopij/Utopian and dystopian studies
12. Eksperimentalna in performativna kulturologija/Experimental and performative cultural studies

Prof. dr. Peter Stanković
mentoriranje iz področij:
1. Kulturne študije
2. Študije popularne glasbe
3. Kulturološka teorija
4. Filmske študije
5. Identitete
6. Študije stripov
7. Študije oblačenja in mode
8. Študije hrane in prehranjevalnih praks
9. Študije življenjskih slogov, kultur in subkultur
10. Popularna kultura
11. Ulična fotografija

Izr. prof. dr. Ksenija Šabec
Teme s področij:
1. Kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih …)
2. Stereotipov in predsodkov
3. Nacionalizmov, etnocentrizmov, rasizmov
4. Multikulturalizma / Interkulturalizma
5. Medkulturnosti in medkulturnih razlik
6. Verbalne in neverbalne komunikacije
7. Percepcij in reprezentacij Evrope, Evropske unije, nezahodnega sveta v kulturnih tekstih
8. Izobraževanja in kulturne dediščine (kulturološki vidiki).

Prof. dr. Mitja Velikonja
1. Balkanizmi v sodobni popularni kulturi
2. Balkanizmi v medijih
3. Balkanizmi v oglaševanju in v potrošniški kulturi


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. junij 2023 | v kategoriji: 2023/24