Skoči do osrednje vsebine

Teme magistrskih del

Skladno z 10. In 11. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ca magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 2. letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v 2. letniku do 15. marca, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za kulturologijo


Prof. dr. Aleš Črnič
Teme s področij:
1. Sodobnih alternativnih religijskih dogajanj
2. Religije in šole
3. Religije in države, politike, javne sfere
4. Islama in Zahoda
5. Religije in popularne kulture
6. Kulturnih in družbenih vidikov vegetarijanstva/veganstva

Doc. dr. Mirt Komel
1. Filozofija etike in politike
2. Estetika in umetnost
3. Teoretska psihoanaliza
4. Strukturalna lingvistika

Doc. dr. Natalija Majsova
1. Spominske študije
2. (Post)socialistična popularna kultura
3. Študije utopij in distopij
4. Študije znanstvene fantastike
5. Futurologija
6. Tehnostalgija
7. Transmedijskost
8. Interpretacija kulturne dediščine

Izr. prof. dr. Aljoša Pužar
1. Vzhodnoazijska kultura/East Asian culture
2. Kreativne industrije/Creative industries
3. Kulturna politika/Cultural politics
4. Urbana mladina/Urban youth
5. Kulturna geografija/Cultural geography
6. Nova estetika/New Aesthetics
7. Antropologija in kulturologija emocij/Anthropology and cultural studies of affect and emotions
8. Antropologija in kulturologija seksualnosti/Anthropology and cultural studies of human sexuality
9. Antropologija in kulturologija glasu, zvoka in glasbe/Anthropology anf cultural studies of the voice, sound and music
10. Feminizem, Postfeminizem, Patriarhat in Neopatriarhat/Feminism, Post-feminism, Patriarchy and Neo-patriarchy
11. Študije utopij in distopij/Utopian and dystopian studies
12. Eksperimentalna in performativna kulturologija/Experimental and performative cultural studies

Doc. dr. Ksenija Šabec
Teme s področij:
1. Kolektivnih identitet (etničnih, nacionalnih, transnacionalnih …)
2. Stereotipov in predsodkov
3. Nacionalizmov, etnocentrizmov, rasizmov
4. Multikulturalizma / Interkulturalizma
5. Medkulturnosti in medkulturnih razlik
6. Verbalne in neverbalne komunikacije
7. Percepcij in reprezentacij Evrope, Evropske unije, nezahodnega sveta v kulturnih tekstih
8. Izobraževanja in kulturne dediščine (kulturološki vidiki).

Prof. dr. Mitja Velikonja
1. Balkanizmi v sodobni popularni kulturi
2. Balkanizmi v medijih
3. Balkanizmi v oglaševanju in v potrošniški kulturi

Doc. dr. Eva Vrtačič
1. Meme kot politično orodje: študija izbranega primera (npr. "Gradimo Slovenijo")
2. Oživitev popularnih TV-serij izpred desetletij v kontekstu hiperkorektne kulture: različne študije primera (Gossip Girl, L Word, Seks v mestu idr.)
3. Analiza gibanja #freebritney
4. Analiza dokumentarne serije Love on the Spectrum z vidika vpliva na vključenost avtističnih oseb v družbo
5. "Zlomi" na Instagramu kot uvid v stiske mladih odraslih
6. Kulturni vidiki (ne)sprejemanja epidemioloških ukrepov proti kovidu: različne študije primera
7. Vsakdanje življenje mladih pred, med in po kovidu
8. Ugovor vesti kot politično orodje: študija izbranega primera (npr. hrvaška nosečnica)
9. Blatenje žensk kot (politično ali kakšno drugo) orodje: različne študije primerov (Depp vs. Heard, Pašek in Carl vs. Janša, Ford vs. Kavanaugh, Tea Jarc na Kredarici ipd.)
10. Feministična kritika športnega komentatorstva na RTV: izbrana študija primera
11. Zdravje kot feministično vprašanje: izbrana študija primera
12. Otrok, hišni ljubljenček, sobna rastlina: kulturna kontekstualizacija (ne)odločanja za tradicionalne življenjske poteke
13. Umor v živo: prenašanje pokolov na spletnih "streaming" platformah
14. Umor v Sloveniji: kulturni vidiki
15. Samomor v Sloveniji: kulturni vidiki
16. Femicid v Sloveniji: kulturni vidiki
17. Oseba z maternico: zadrege uvajanja principov spolno nevtralne rabe jezika v slovenščino
18. Analiza rabe izraza "teorija spola" v slovenskem prostoru: politični in kulturni kontekst

Teme s področij:
1. Antropologija digitalnih kultur (družbena omrežja, spletni forumi, streaming platforme, memi, podkasti, participativna e-demokracija, odprtokodne skupnost ipd.)
2. Študije popularne kulture (TV-serije, resničnostni šovi, stripi, videoigre ipd.)
3. Študije telesa, genealogija telesa (v kontekstu spolov, tehnologij, performativne in konceptualne umetnosti, prehranjevalnih in športnih režimov, standardov lepega in/ali zdravega oz. fit telesa)
4. Feministična, postkolonialna, intersekcionalna kritika ideoloških "samoumevnosti"


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. maj 2022 | v kategoriji: 2022/23