Teme magistrskih del

Skladno s 55. in 56. členom Pravilnika o študiju na programih 2. stopnje študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo magistrskega dela. Razpisano ali predlagano temo mora odobriti skrbnik/-ica magistrskega programa.

Študent/-ka magistrskega programa druge stopnje mora temo magistrskega dela prijaviti v 1. letniku, in sicer najkasneje do 15. maja.

Študent/-ka, ki magistrskega dela ne bo prijavil/-a v prvem letniku do 15. maja, dela ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in magistrskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Magistrsko delo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljeno magistrsko delo velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku se prijava izbriše in študent/-ka mora magistrsko delo prijaviti na novo.

Študent lahko opravlja magistrsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev na FDV, ki niso navedeni na spodnjem seznamu, če to potrdi skrbnik/-ca programa.

Teme magistrskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Prikaži za študijsko leto:

2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

Katedra za novinarstvo

12. oktober 2016 | 2016/17

Katedra za kulturologijo

11. oktober 2016 | 2016/17

Katedra za analizo politik in javno upravo

11. oktober 2016 | 2016/17

Katedra za obramboslovje

11. oktober 2016 | 2016/17

Katedra za analitsko sociologijo

11. oktober 2016 | 2016/17