Zaposlitev in kariera

Magistrski študij Strateško tržno komuniciranje je namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za doseganje večje zaposljivosti diplomantov tako doma kot tudi na tujem – gre predvsem za vodstvena mesta v oddelkih za marketing, tržno komuniciranje ali odnose z javnostmi v podjetjih, javnih zavodih, vladnih in nevladnih ustanovah, političnih strankah in medijih. Ožje se znanja povezujejo zlasti s potrebami pri delovanju v tržnoraziskovalnih organizacijah, oglaševalskih agencijah, medijskih agencijah, poslovno-svetovalnih organizacijah itd. Izobrazba je odlično izhodišče tudi za ustanavljanje in upravljanje lastnih podjetij na navedenih področjih.