Strateško tržno komuniciranje

Drugostopenjski študij marketinga na FDV, ki smo ga poimenovali Strateško tržno komuniciranje, je edinstven v Sloveniji in vedno bolj ugleden tudi v Evropi. Temelji na celostnem pristopu k najnovejšim dosežkom disciplin menedžmenta, marketinga, znamčenja, tržnega komuniciranja in posebej oglaševanja. Znan je po svojem poudarku na družbeni odgovornosti organizacij in kreativni strateški naravnanosti, ki omogočata najboljše možne rešitve kompleksnih problemov organizacij v svetu, ki ga označujeta povečana tekmovalnost in hkratna vse bolj prevladujoča sodelovalnost.

Kontakt

Skrbnik programa:
prof. dr. Klement Podnar

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica tržnega komuniciranja (mag. trž. kom)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Predmeti

Mikroekonomija za marketing

Makroekonomski vidiki marketinga in oglaševanja. Mikroekonomski kazalci: računovodski izkazi. Mikroekonomska neoklasična teorija podjetja in marketinške implikacije. Alternativne mikroekonomske teorije podjetja in marketing. (Mikro)ekonomski vidiki odnosov z javnostmi. 

Upravljanje tržnih znamk

Predmet daje teoretični okvir za graditev vrednosti tržne znamke, strateško upravljane tako s strani podjetja kot tudi lastnika. Raziskuje osnovne sestavine znamk za trajne pozitivne izkušnje strank. Ocenjuje trg, da odkrije mesto znamke na njem. Izpostavi kreativno snovanje, ki omogoča izkušnje, oblikovanje asociacij, preferenc, priklica in vedenja. Opredeli elemente vrednosti tržne znamke. Slušatelji pridobivajo občutek za uspešno tekmovanje na hitro spreminjajočem trgu s pomočjo tržnih znamk.

Družbena odgovornost podjetij

Predmet predstavlja temeljna vprašanja, povezana z odgovornim delovanjem podjetij v družbi. Predmet preučevanja so aktivnosti v smeri družbene odgovornosti v tesni povezavi s sodobnimi celostnimi in družbeno-marketinškimi ter komunikacijskimi vpogledi v delovanje organizacij.

Menedžment korporativnega komuniciranja 

Predmet obravnava razvoj in uporabo konceptov korporativne identitete, imidža in ugleda, ki so najtesneje vezani na korporacijsko komuniciranje. Izpostavlja principe upravljanja identitete in ugleda različnih vrst tržnih znamk (korporacija, oseba, destinacije itd.) z uporabo različnih teorij in družbenih praks. Poudarek bo na upravljavskih praksah korporacijskega komuniciranja, problemih integracije različnih oddelkov znotraj različnih tipov organizacij, oblikovanja njihove identitete in konstruiranja imidžev. Obravnavalo se bo problem doseganja organizacijske identifikacije in zavezanosti različnih deležnikov organizacije. V tem kontekstu se bo obravnavalo tudi različne upravljavske metode in komunikacijska orodja za doseganje želene podobe tržne znamke v javnosti.

Strateški marketing

Predmet uči študente načrtovanja projektov, katerih temeljni cilj je doseganje trajne in branljive konkurenčno-sodelovalne prednosti organizacije na trgu. Poudarjene vsebine so preplet marketinške, organizacijske in upravljavske discipline s poudarkom na teorijah sodobne poslovne strategije.

Zakaj na program

Študentje programa so nadpovprečno uspešni že ob vpisu, ambiciozni v iskanju znanja in mednarodno naravnani, z obilo možnosti za študij v tujini...

Zaposlitev in kariera

Magistrski študij Strateško tržno komuniciranje je namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za doseganje večje zaposljivosti diplomantov tako doma kot tudi na tujem...

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.