Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja

V današnjem času so uspešne tiste družbe, ki so dobro organizirane in katerih organizacije so visoko učinkovite. Uspešne organizacije se zavedajo pomena strokovnega razvoja in osebnega zadovoljstva svojih kadrov, zato veliko vlagajo v prenos novih znanj na širok krog posameznikov ter zagotavljajo njihovo praktično uporabo.

Na podiplomskem študiju boste študenti prek vsebin predmetov v tesni povezavi s prakso in raziskavami razvili kompetence za uspešno reševanje izzivov na področju menedžmenta človeških virov, znanja in organizacij. 

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Program ima 3 module: Upravljanje in razvoj organizacij, Upravljanje človeških virov in znanja in Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij.
Strokovni naslov: magister/magistrica sociologije (mag. soc.)
Program je razpisan kot redni študij. 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Diplomanti magistrskega programa Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja pridobijo kompetence poglobljenega razumevanja, prepoznavanja...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program omogoča magistrantom uspešen razvoj karier in zaposljivost na širokem profesionalnem področju kadrovske dejavnosti, ob kateri velja še posebej izpostaviti...

Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju stroke kadrovskega in socialnega menedžmenta.