Zaposlitev in kariera

Študij na programu PoSIG omogoča pridobitev širšega kroga znanja in izkušenj, kar diplomantom po opravljenem magistrskem študiju odpira večje možnosti pri zaposlitvi.

V program se vpisujejo predvsem študenti iz evropskih in t.i. tretjih držav, ki se imajo po končanem študiju namen vrniti v matično državo.

Diplomanti PoSIG so usposobljeni za upravljanje institucionalnih sprememb in procesov na ravni Evropske unije, na ravni nacionalnih političnih sistemov in tudi na ravni regij in lokalnih skupnosti, številne zaposlitvene možnosti pa se odpirajo zlasti v mednarodnih in neprofitnih organizacijah, katerih delovanje je usmerjeno prav v procese integracije in vladovanja.

Diplomanti PoSIG programa so zaradi svoje izrazite interdisciplinarnosti usposobljeni za upravljanje institucionalnih sprememb in procesov na različnih ravneh oblasti.

Ker gre za skupni mednarodni program, le-ta prioritetno spremlja zaposlovanje diplomantov preko svojega alumni kluba, in sicer s pomočjo online aplikacije Mahara.