Zakaj na program

Skupni magistrski program Politologija – integracija in vladovanje (PoSIG) temelji na mednarodnih standardih in merilih poučevanja političnih ved v skladu s stopnjo sedem evropskega ogrodja kvalifikacij, in v skladu z drugim ciklom kvalifikacij QF-EHEA. Obe partnerski univerzi iz držav članic EU (Salzburg, Ljubljana) prinašata v program kvaliteto in razvite ter priznane akademske profile na predmetnih področjih primerjalnih politik, evropskih integracij, mednarodnih odnosov, javne uprave in javnih politik, politične teorije in metodologije. Univerze iz držav zahodnega Balkana pa v okviru teh predmetov dodatno zagotavljajo posebne akademske sposobnosti in znanja glede na politično dogajanje v regiji.

PoSIG je magistrski program, ki se osredotoča na študente, jim nudi izjemno visoko fleksibilnost in izbirnost, se dosledno usmerja na učne rezultate in kompetence, ter zahteva visoko motiviranost študentov za samostojno učenje in za samostojno odločanje glede akademskega profila, ki ga želijo razvijati v okviru učnega načrta. Študenti se morajo odločiti o svojih individualnih študijskih preferencah na dveh področjih specializacije izmed ponujenih petih. Znotraj izbrane magistrske teze morajo študentje dokazati svoje sposobnosti pri neodvisnem raziskovalnem projektu, ki ga mentorirata po en učitelj iz Avstrije ali Slovenije in ene izmed univerz zahodnega Balkana. V prvem letu študija morajo vsi študentje programa študirati v Avstriji in/ali Sloveniji, izbrati predmete v dveh ponujenih temeljnih modulih (od petih), ter poslušati metodološki sklop predmetov. V drugem letu študija pa se študentje odločijo za študij na eni ali dveh partnerskih univerzah iz zahodnega Balkana, kjer dokončajo svoje študijske obveznosti in pripravijo ter zagovarjajo svoje magistrsko delo. Temeljni cilji programa so:

  • da študentom poda obsežna znanja o političnih teorijah, političnih konceptih, akterjih, institucijah, procesih, normah in osrednjih področjih javnih politik v izbranih modulih;
  • da razvija njihovo sposobnost razumevanja, evalvacije in uporabe družboslovnega raziskovanja ter delovanja na področju političnih ved v skladu z EU standardi;
  • da razvija sposobnost analize političnih in družbenih problemov v skladu z družboslovnimi koncepti in teorijami;
  • da vzpostavlja mrežo kontinuiranega sodelovanja med študenti, bodočimi akterji političnega razvoja iz različnih držav in okolij;
  • da vzpostavlja most med partnerskimi univerzami, političnimi organizacijami, profitnimi in neprofitnimi organizacijami iz držav, ki v programu sodelujejo.