Pogoji in merila

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • končan študijski program prve bolonjske stopnje iz strokovnega področja politologije ali sorodnega družboslovnega področja z najmanj 180 ECTS
  • kdor je končal študijski program prve bolonjske stopnje in zbral manj kot 15 KT iz metodološko-raziskovalnih predmetnih vsebin, mora manjko kompenzirati z relevantnimi predmeti iz navedenega področja.
  • kdor je končal kateri koli drugi program prve bolonjske stopnje razen navedenih, mora opraviti dodatne obveznosti v obsegu 30 KT pred zagovorom magistrskega dela; dodatne obveznosti bo določi Odbor koordinatorjev