Skoči do osrednje vsebine

Zakaj na program

Študijski program Primerjalni lokalni razvoj je bil ustanovljen zaradi potreb prakse po visoko usposobljenih kadrih, ki bi znali na lokalni ravni delovati razvojno, povezovalno in interdisciplinarno. Zaradi precejšne specifičnosti večine magistrskih programov, ki so namenjeni usposabljanju za delovanje na lokalni ravni in so usmerjeni ali v ekonomske, socialne ali administrativne vidike lokalnega razvoja, ta program predstavlja pomembno novost.

Specifične kompetence, ki jih študent pridobi tekom študija:

  • ekonomska, finančna, sociološka, politološka in pravna znanja s področja lokalnega razvoja, medkulturnega sožitja na lokalni ravni in trajnostnega razvoja;
  • poznavanje in razumevanje institucij, strukture in procesov na področju lokalne samouprave ter sposobnost dela v njih in sodelovanje z njimi;
  • usposobljenost za iskanje različnih rešitev za dane problem;
  • sposobnost za apliciranje kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metodologij, analize podatkov in predstavitve rezultatov;
  • razvoj veščin in spretnost v uporabi znanja na ustreznem področju;
  • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije.