Skoči do osrednje vsebine

Predmetniki

Prikaži predmetnik za letnik:

Izvedba letnikov

Za obdobje:

Skupni evropski magistrski program Primerjalni lokalni razvoj (CoDe)

1. Ekonomski vidiki lokalnega razvoja 9 ECTS
2. Socialni in politični vidiki lokalnega razvoja 9 ECTS
3. Raziskovalna metodologija, projektna evalvacija in ocean vpliva 6 ECTS
4. Analiza podatkov in teritorialna statistika 6 ECTS
5. Upravljanje različnosti v družbi 9 ECTS
6. Pravna analiza lokalnega razvoja 6 ECTS
7. Ekonomska in socialna analiza institucij 6 ECTS
8. Trajnostni lokalni razvoj 9 ECTS
9 Tuji jezik 3 ECTS
10. Izbirni predmeti 27 ECTS
+ Strokovna praksa 10 ECTS
+ Projektno delo (Magistrsko delo) 20 ECTS
120 ECTS

Tekom študija študenti izberejo izbirne predmete. Seznam izbirnih predmetov na začetku semestra pripravi posamezna partnerska univerza.

Na Fakulteti za družbene vede lahko študenti izbirajo izbirne predmete iz pripravljenega seznama ali iz katerega koli magistrskega programa, ki se izvaja na fakulteti.