Predmeti

Tekom študija študenti izberejo izbirne predmete. Seznam izbirnih predmetov na začetku semestra pripravi posamezna partnerska univerza.

Na Fakulteti za družbene vede lahko študenti izbirajo izbirne predmete iz pripravljenega seznama ali iz katerega koli magistrskega programa, ki se izvaja na fakulteti.