Skoči do osrednje vsebine

Skupni evropski magistrski program Primerjalni lokalni razvoj (CoDe)

Mednarodni magistrski program CoDe (Primerjalni lokalni razvoj) je skupni program štirih univerz, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani. FDV je ena od sodelujočih fakultet v okviru programa. Gre za multidisciplinaren program, v katerem študenti pridobijo vsa sodobna znanja in kompetence za delovanje na lokalni ravni oblasti. Program razpisuje Corvinus University v Budimpešti, Madžarska.

Študij traja dve leti in prinaša 120 ECTS točk, študenti pa ga opravljajo na štirih sodelujočih univerzah v Ljubljani, Budimpešti, Trentu in Regensburgu. Študenti, ki uspešno zaključijo študij, pridobijo skupno diplomo, akreditirano v vseh štirih državah.

Več informacij o programu na spletni strani.

Kontakt

Red. prof. dr. Miro Haček
Koordinator
miro.hacek@fdv.uni-lj.si

Doc. dr. Simona Kukovič
Učitelj tutor
simona.kukovic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Tip: Skupni evropski magistrski program Primerjalni lokalni razvoj (CoDe)
Trajanje: 2 leti
ECTS: 120 točk
Jezik: Angleški
Naziv: magister/magistrica primerjalnega lokalnega razvoja
Rok za prijavo: v študijskem letu 2021/2022 se program ne izvaja
Splošen pogoj za vpis: 180 ECTS
Šolnina: 3.000 EUR na semester

Pogoji in merila

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

zaključen prvostopenjski študijski program z najmanj 180 ECTS s področja ekonomije, sociologije, politologije, prava ali sorodnih ved);

zadovoljivo znanje angleškega jezika (zahtevana stopnja znanja angleškega jezika je B2).

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Tekom študija študenti izberejo izbirne predmete. Seznam izbirnih predmetov na začetku semestra pripravi posamezna partnerska univerza.

Na Fakulteti za družbene vede lahko študenti izbirajo izbirne predmete iz pripravljenega seznama ali iz katerega koli magistrskega programa, ki se izvaja na fakulteti.

Zakaj na program

Študijski program Primerjalni lokalni razvoj je bil ustanovljen zaradi potreb prakse po visoko usposobljenih kadrih, ki bi znali na lokalni ravni delovati razvojno, povezovalno in interdisciplinarno.

Zaposlitev in kariera

Diploma tega magistrskega programa odpira za vstop na trg dela dobre možnosti, saj študentje prihajajo iz držav, kjer so potrebe po akterjih, ki znajo upravljati institucionalne spremembe in procese na lokalni ravni, izredno velike. Možnosti za zaposlitev imajo študentje več, v številnih mednarodnih in neprofitnih organizacijah, pri katerih je delovanje pogosto usmerjeno prav na lokalno raven.