Zaposlitev in kariera

Študij politične teorije odpira širok razpon možnosti za zaposlitev v javnem, zasebnem in neprofitnem zasebnem sektorju. Program je zastavljen mednarodno in multidisciplinarno, spodbuja kreativnost, iniciativnost, ustvarjalnost študentov/-tk, razvoj sposobnosti skupinskega dela, nadgradnjo znanja tujih jezikov ter intenzivno vzpostavljanje profesionalnih stikov zunaj in znotraj Slovenije. Magistranti/-tke programa so visoko kvalificirani/-e za zaposlitev v mednarodnih vladnih (e.g. OZN, EU) in nevladnih organizacijah, raziskovalnih centrih (think-tankih), visokošolskih institucijah, podjetjih v zasebnem in javnem sektorju, transnacionalnih podjetjih, političnih strankah, medijih ali na ministrstvih.