Politologija – analiza politik in javna uprava

Drugostopenjski program Politologija – analiza politik in javna uprava je pripravljen po vzoru številnih primerljivih študijskih programov v tujini.

Kontakt

Skrbnik programa:
izr. prof. dr. Damjan Lajh

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica politologije (mag. pol.)
Program je razpisan kot redni študij.

 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Predmeti

Upravni in politični menedžment

 Osnovni cilj predmeta je študenta na metodološko sistematičen način vključiti v raziskovalno delo in proces proučevanja pojavov upravnega in političnega menedžmenta ter ga seznaniti z novimi raziskovalnimi pristopi na področju upravnega, političnega in lokalnega menedžmenta.

  Primerjalno družboslovno raziskovanje – metode in raziskovalni načrti

 Predmet obravnava logiko primerjalnega raziskovanja in analize, problem vzročnosti v kontekstu primerjalnega raziskovanja,  ključne načrte primerjalnega raziskovanja. Posebej se osredotoči na probleme anketnega mednarodnega primerjalnega raziskovanja in na kvalitativno primerjalno analizo (QCA).

 Predstavništvo in demokracija

 Predmet se osredotoča na aktualne politološke pojave in razprave o političnem predstavništvu, ki problematizirajo nacionalno-državno uokvirjene vladavine liberalno-demokratičnega tipa in iščejo odgovore na vprašanja in dileme predstavništva in demokracije v postnacionalnih in postmodernih kontekstih.

  Javne politike

 Predmet vsebuje vpogled v teorije in koncepte raziskovanja javnih politik, usposablja za raziskovanje javnih politik in javnopoltično svetovanje ter daje vpogled v konkretne javne politike.

  Sodobne pristopi k upravljanju 

Predmet obravava naslednje vsebine: znanost o upravi kot interdisciplinarna znanstvena disciplina, temeljne pojme, razvoj vede o javni upravi in krize njene identitete, sodobne teorije , istitucionalne teorije, teorije odločanja, vladovanje, globalizacija, kriza upravljanja in nove paradigme.

 

Zakaj na program

Njegov osnovni namen je izobraziti in na trgu ponuditi iskan poklicni profil, ki je usposobljen v analitičnih in metodoloških znanjih, ki se nanašajo na razumevanje,...

Zaposlitev in kariera

Širina znanja, ki ga študenti usvojijo v času študijskega procesa, jim skupaj s kopico praktičnih znanj in veščin v kasnejšem poklicu odpira vrata za delo...

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, srednjeevropskem in širšem mednarodnem prostoru.