Zakaj na program

Magistrski študijski program Obramboslovje nadgrajuje znanje in kompetence dodiplomskega študija obramboslovja, pri čemer omogoča vključitev tudi tistim, ki se na dodiplomski ravni z obramboslovnimi tematikami niso srečevali. Hkrati program daje študentom znanja o novih obramboslovnih vsebinah ter omogoča pridobitev novih vpogledov in razumevanj na različne vojaške, obrambne in varnostne tematike.

Program nudi pridobitev raznolikih kompetenc – od splošnih, kot so analitičnost, metodološka objektivnost, komunikativnost, reševanje konfliktov, znanje tujih jezikov, do posebnih, kot so sposobnost razumevanja, analize, predstavljanja in reševanja problemov oboroženih konfliktov, terorizma, naravnih in drugih nesreč, kibernetskih groženj, sistemskih nepravilnosti ipd. Študentom omogočamo mednarodno študijsko izmenjavo (še zlasti priporočamo trimesečno izmenjavo za pripravo magistrskega dela), na kateri poleg znanj pridobijo tudi nova poznanstva in občutek umeščenosti lastne stroke v širši prostor. Program je obogaten z rezultati raziskovalnega dela na Obramboslovnem raziskovalnem centru, kjer potekajo nacionalne in mednarodne raziskave s področja kriznega upravljanja, obrambnega prestrukturiranja in konverzije, načinov popolnjevanja oboroženih sil, prepada med civilnim in vojaškim okoljem, sodobnega voditeljstva v oboroženih silah, mirovnih operacij ipd.