Obramboslovje

Drugostopenjski študijski program obramboslovja združuje znanja s področja družbenih ved, humanistike, zaščite okolja, varnostnih in vojaških študij. Program študente usposablja za delovanje na področju analiziranja, vodenja, upravljanja, svetovanja in odločanja v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih varnostnopolitičnih in vojaškopolitičnih organizacijah.

Kontakt

Skrbnica progama:
doc. dr. Maja Garb

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica obramboslovja (mag. obr.)
.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal študijski program 1. stopnje s področij po ISCED: 14 izobraževanje učiteljev in pedagoško delo, 22 humanistične vede, 31 družbene...

Predmetniki

1. letnik 2017/18

Zakaj na program

Program je obogaten z rezultati raziskovalnega dela na Obramboslovnem raziskovalnem centru, kjer potekajo mednarodne raziskave s področja kriznega...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Študijski program je zastavljen tako, da lahko bodoči magistri in magistrice samostojno opravljajo raziskovalno, analitično in pedagoško delo...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.