Obramboslovje

Drugostopenjski (magistrski) študijski program obramboslovja združuje znanja s področja družbenih ved, humanistike, varnostnih in vojaških študij ter vključuje aktualne teme s področja sodobnih konfliktov in različnih sodobnih varnostnih groženj (od ogrožanja okolja do terorističnih in kibernetskih groženj). Program študente usposablja za delovanje na področju analiziranja, vodenja, upravljanja, svetovanja in odločanja v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih varnostnopolitičnih in vojaškopolitičnih organizacijah.

Kontakt

Skrbnica progama:
doc. dr. Maja Garb

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60

Strokovni naslov: magister/magistrica obramboslovja (mag. obr.)
.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Magistrski študijski program Obramboslovje nadgrajuje znanje in kompetence dodiplomskega študija obramboslovja, pri čemer omogoča vključitev tudi tistim, ki se na dodiplomski ravni z obramboslovnimi tematikami niso srečevali. Hkrati program daje študentom znanja o novih obramboslovnih vsebinah ter omogoča pridobitev novih vpogledov in razumevanj na različne vojaške, obrambne in varnostne tematike.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program študente usposablja za delovanje na področju analiziranja, vodenja, upravljanja, svetovanja in odločanja v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih varnostnopolitičnih in vojaškopolitičnih organizacijah. Magistri in magistrice lahko po zaključenem programu znanja in kompetence uspešno uporabijo pri zaposlitvi na vojaškem področju, v državni upravi, diplomaciji, v množičnih medijih ter v velikih gospodarskih in infrastrukturnih sistemih ali pa opravljajo raziskovalno, analitično in pedagoško delo v raziskovalnih in pedagoških institucijah, ki proučujejo oziroma poučujejo teme iz nacionalne in mednarodne varnosti.

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.