Zaposlitev in kariera

S svojim znanjem in veščinami bodo lahko magistranti programa Mednarodni odnosi izbirali med zelo različnimi delovnimi mesti, program jim omogoča tudi spremembe kariernih poti, na primer s prehodi med vladnim in zasebnim sektorjem. Študente, ki so uspešno končali študij Mednarodnih odnosov, je mogoče najti v diplomaciji, v Združenih narodih in drugih mednarodnih institucijah, v institucijah Evropske unije, mednarodnih nevladnih organizacijah, v novinarstvu in v zasebnem sektorju (na primer v multinacionalnih podjetjih ali v lastnih podjetjih).