Mednarodni odnosi

Cilj programa je omogočiti študentom usvojiti poglobljeno znanje in razumevanje mednarodnih odnosov. Program omogoča tudi pridobitev vseh potrebnih veščin za aktivno vključevanje v akademske in strokovne razprave o sodobni mednarodni skupnosti, in sicer interdisciplinarno, saj temelji na disciplinah, kot so mednarodni odnosi oz. mednarodna politika, mednarodno pravo in mednarodna ekonomija. Program temelji na kombinaciji usvajanja teoretsko-analitičnih znanj ter spoznavanja in študija praktičnih vidikov mednarodnih odnosov.

Kontakt

Skrbnica progama:
izr. prof. dr. Petra Roter

Osnovne informacije

Študij traja 1 leto.
ECTS: 60
Strokovni naslov diplomanta: magister mednarodnih odnosov oz. magistrica mednarodnih odnosov
Okrajšava strokovnega naslova: mag. medn. odn.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

1. letnik

Zakaj na program

Študenti bodo z uspešno zaključenim programom postali strokovnjaki na področju mednarodnih odnosov, s čimer bodo lahko razvijali svojo kariero...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

S svojim znanjem in veščinami bodo lahko magistranti programa Mednarodni odnosi izbirali med zelo različnimi delovnimi mesti, program jim omogoča tudi...

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.