Zaposlitev in kariera

Magistri/-ice kulturologije so s svojim razumevanjem pojavov in procesov na področju kulture usposobljeni/-e za samostojno delo v različnih ustanovah in podjetjih, ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture. Med njimi so kulturne ustanove, festivali, mediji (uredništva za kulturo in življenjske stile), turistične agencije, uradi in ustanove s področja kulturne politike (Ministrstvo za kulturo, evropske ustanove, UNESCO ipd.) in institucije, ki so ukvarjajo s posredovanjem simbolov nasploh (marketing, medkulturni menedžment in podobno).