Zaposlitev in kariera

Študijski program prek programskih izbirnih predmetov ponuja usmerjanje kariere na ožje evropsko področje, hkrati pa študentom omogoča oplajanje znanja z gostujočimi in rednimi predavanji številnih zunanjih gostov in strokovnjakov iz prakse. Magistrice in magistri Evropskih študij so zaposleni v institucijah EU in drugih (evropskih) mednarodnih organizacijah, v nacionalni ali evropski diplomaciji in v nacionalnih vladah, še posebno na ministrstvih za zunanje zadeve, za evropske zadeve, za gospodarski in socialni razvoj.
Diplomanti so neposredno pripravljeni tudi za delo na regionalni ravni (lokalna uprava in mestne oblasti, razvojne agencije), v nevladnih organizacijah, v medijih in v podjetništvu v EU in izven njenih meja.