Zakaj na program

Potreba po kompetencah tako širokega kot poglobljenega, predvsem pa interdisciplinarnega razumevanja evropskih procesov in odnosov je danes odločilna značilnost delovnih mest na vseh ravneh vladanja državi in upravljanja gospodarstva, od lokalne, nacionalne, čezmejne, medvladne do globalne. Ker delovanje na vseh teh ravneh precej določajo skupne politike in skupni programi EU, iz katerih se konkretni projekti in ukrepi financirajo, je evropska dimenzija izjemno relevantna tudi v okviru transnacionalnega (nevladnega in podjetniškega) delovanja.

Študijski program zato temelji na združevanju več disciplin evropskih študij, tj. politologije, ekonomije, prava in mednarodnih odnosov, in v središče postavlja močan konceptualeni pregled akterjev, struktur in procesov na evropskem prizorišču. Osrednje zadeve evropske integracije študentje usvajajo prek individualnega raziskovalnega dela glede na lastno zanimanje, hkrati pa razvijajo analitične in komunikacijske veščine, tudi v tretjem tujem jeziku, kvantitativno in kvalitativno metodološko podkovanost ter nadgrajujejo vodstvene in pogajalske sposobnosti.