Skoči do osrednje vsebine

Vabilo na predstavitve tem in zaključkov doktorskih disertacij v študijskem letu 2021/22


Vabimo vas na prve predstavitve tem doktorskih disertacij ter druge predstavitve zaključkov doktorskih disertacij:   

 • Iztok Lovišček bo v sredo, 28. septembra 2022 ob 14:00 v predavalnici 19 predstavil temo doktorske disertacije s področja organizacijsko-kadrovskih študij z naslovom: Organizacijska podpora in delovna zavzetost pri delu na daljavo v visokem šolstvu (mentor: doc. dr. Andrej Kohont);
 • Luka Zalokar bo v ponedeljek, 26. septembra 2022 ob 15:30 v predavalnici 18 predstavil temo doktorske disertacije s področja obramboslovja z naslovom: Komuniciranje nacionalnovarnostnih sistemov preko digitalnih kanalov med pandemijo COVID-19 (mentor: prof. dr. Iztok Prezelj);
 • mag. Pavel Vuk bo v ponedeljek, 26. septembra 2022, ob 14:00 v predavalnici 19 predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja obramboslovja z naslovom: Razmerja med obrambno politiko, obrambno strategijo in obrambnim načrtovanjem (mentor: doc. dr. Uroš Svete, somentor: izr. prof. dr. Rok Zupančič);
 • Tin Kampl bo v ponedeljek, 26. septembra 2022 ob 11:00 v predavalnici 15 predstavil temo doktorske disertacije s področja politologije z naslovom: Univerzalni temeljni dohodek z vidika njegovih učinkov in družbene pravičnosti (mentor: prof. dr. Tomaž Deželan, somentor: viš. znanst. sod. dr. Mitja Sardoč);
 • Sabina Cvitković bo v sredo, 21. septembra 2022, ob 10:00 v predavalnici 18 predstavila zaključke svoje doktorske disertacije s področja tržnega komuniciranja z naslovom: Vloga arhitekture v preznamčenju postsocialističnih prestolnic in narodov  (mentorica: doc. dr. Katja Udir Mišič);
 • Robin Fabrin-Petersen bo v ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 11:00 v predavalnici 18 predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja sociologije z naslovom: Študija z integracijo metod o prekarni zaposlitvi in njenem vplivu na blaginjo (mentorica: prof. dr. Valentina Hlebec, somentor: prof. dr. J. Allister McGregor);
 • Kaja Smole Orehek bo v sredo, 14. septembra 2022, ob 10:00 v predavalnici 19 predstavila zaključke svoje doktorske disertacije s področja družboslovne informatike z naslovom: Psihosocialni učinki uporabe storitev e-oskrbe med zaposlenimi neformalnimi oskrbovanci starejših oseb (mentorica: izr. prof. dr. Vesna Dolničar, somentor: doc. dr. Matic Kavčič);
 • Aleksander Jakobčič bo v torek, 30. avgusta 2022 ob 9h preko Zoom predstavila temo doktorske disertacije s področja diplomacije z naslovom: Analiza procesa pogajanj med Združenim Kraljestvom in Evropsko unijo o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (Brexit); mentor: izr. prof. dr. Boštjan Udovič, somentorica: doc. dr. Jana Arbeiter;
 • mag. Peter Čakš bo v četrtek, 25. avgusta 2022 ob 11h v predavalnici 18 predstavil temo doktorske disertacije s področja komunikologije z naslovom: Radijske produkcijske prakse in žanri v hibridnem medijskem okolju na primeru lokalnih radijskih programov (mentorica doc. dr. Tina Lengar Verovnik, somentorica: prof. dr. Tanja Oblak Črnič);
 • Sara Bauman bo v ponedeljek, 11. julija 2022 ob 11h preko Zoom predstavila temo doktorske disertacije s področja analize politik z naslovom: Vpliv antropogenih fokusnih dogodkov na javne politike (mentorica: prof. dr. Danica Fink Hafner);
 • Jing Wu bo v ponedeljek, 4. julija 2022 ob 16:30h v predavalnici 18 predstavila temo doktorske disertacije s področja odnosov z javnostmi z naslovom: Strategije vladnega odzivanja na spletne govorice v času zdravstvene krize  (mentor: prof. dr. Dejan Verčič);
 • Emanuela Fabijan bo v četrtek, 30. junija 2022, ob 15:00 v predavalnici 5 predstavila zaključke svoje doktorske disertacije s področja komunikologije z naslovom: Populistično komuniciranje in spol na primeru evropske begunske krize med letoma 2015 in 2018 (mentorica: izr. prof. dr. Mojca Pajnik);
 • Srđan Orlandić bo v ponedeljek, 27. junija 2022, ob 14:00 v predavalnici 19 predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja mednarodnih odnosov z naslovom: Politična ideologija v zunanji politiki Jugoslavije, njenih držav predhodnic in izbranih naslednic (mentorica: prof. dr. Ana Bojinović Fenko, somentor: izr. prof. dr. Marko Lovec);
 • Matevž Malčič bo v četrtek, 23. junija 2022, ob 15:00 v predavalnici 19 predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja politologije z naslovom: Vzroki in mehanizmi nazadovanja liberalne demokracije v državah članicah EU (mentorica: prof. dr. Alenka Krašovec, somentor: prof. dr. Lars Johannsen);
 • Naile Krasniqi bo v ponedeljek, 20. junija 2022 ob 15:00h v predavalnici 18 predstavila temo doktorske disertacije s področja komunikologije z naslovom: Razvoj medijske politike in televizije v kontekstu medijskega sistema Kosova  (mentorica: izr. prof. dr. Mojca Pajnik);
 • Ivan Kančev bo v torek, 7. junija 2022, ob 10:00h v predavalnici 18 predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja globalizacijskih študij z naslovom: Razvoj, trajnost in demokracija, nemogoča trojica? (mentor: prof. dr. Žiga Vodovnik);
 • Maruša Špitalar bo v ponedeljek, 6. junija 2022 ob 12:00h v predavalnici 19 predstavila temo doktorske disertacije s področja okoljsko prostorskih študij z naslovom: Poplave, taktični urbanizem in participacija lokalnega prebivalstva na poplavno ogroženih območjih (mentor: izr. prof. dr. Marjan Hočevar);
 • Miriam Hurtado Monarres bo v ponedeljek, 6. junija 2022 ob 14:30h v predavalnici 19 predstavila temo doktorske disertacije s področja sociologije z naslovom: Proces prehoda v dolgotrajno oskrbo skozi perspektivo neformalnih oskrbovalcev  (mentorica: izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast, somentorica: prof. dr. Valentina Hlebec);
 • Iris Ivaniš bo v četrtek, 2. junija 2022 ob 12:30h v predavalnici 19 predstavila temo doktorske disertacije s področja varnostnih študij z naslovom: Ontološka varnost in moč spomina v Bosni in Hercegovini na primeru Muzeja vojnega otroštva (mentor: izr. prof. dr. Rok Zupančič). Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku;
 • Barbara Duvnjak bo v četrtek, 26. maja 2022 ob 16h v predavalnici 16 predstavila temo doktorske disertacije s področja organizacijsko kadrovskih študij z naslovom: Vloga trajnostnega menedžmenta človeških virov v trajnostnem delovanju organizacij (mentor: doc. dr. Andrej Kohont, somentorica: izr. prof. dr. Bojana Lobe);
 • Andreja Antolić bo v četrtek, 26. maja 2022 ob 15h v sejni sobi Centra za raziskovanje  javnega mnenja in množičnih komunikacij predstavila temo doktorske disertacije s področja politologije z naslovom: Dekonstrukcija jugoslovanskih mitov na primeru Hrvaške in Srbije (mentor: prof. dr. Igor Lukšič, somentor: prof. dr. Tihomir Cipek);
 • Nina Žnidaršič bo v torek, 24. maja 2022 ob 17h v predavalnici 19 predstavila temo doktorske disertacije s področja novinarskih študij z naslovom: Novinarstvo in novinarjevo delovanje v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (mentor: doc. dr. Jernej Amon Prodnik);
 • Nataša Verk bo v petek, 20. maja 2022 ob 11h v predavalnici 14 predstavila temo doktorske disertacije s področja tržnega komuniciranja z naslovom: Tekmujoči okviri družbene odgovornosti s perspektive njihovih določevalcev in prejemnikov (mentorica: prof. dr. Urša Golob Podnar) - predstavitev bo potekala v angleškem jeziku;
 • Tinca Lukan bo v ponedeljek, 16. maja 2022 ob 15h v preko Zoom predstavila temo doktorske disertacije s področja organizacijsko kadrovskih študij z naslovom: Delovni pogoji vplivnežev na platformah družbenih medijev v Sloveniji (mentorica: doc. dr. Jožica Čehovin Zajc);
 • Otto Gerdina bo v sredo, 4. maja 2022, ob 11:30h preko Zoom predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja sociologije z naslovom: Reprezentacije starosti v slovenskih dnevnih časopisih (mentor: viš. znanst. svet. dr. Slavko Kurdija, somentor: prof. dr. Roman Kuhar);
 • Lea Tomažinčič bo v sredo, 13. aprila 2022 ob 10h v predavalnici 18 predstavila zaključke svoje doktorske disertacije s področja sociologije z naslovom: Vsakdanje življenje žensk v zaporu (mentorica: doc. dr. Mojca M. Plesničar, somentorica: zasl. prof. dr. Tanja Rener);
 • Karla Tepež bo v sredo, 16. marca 2022 ob 15:30h v predavalnici 21 predstavila temo doktorske disertacije s področja politologije z naslovom: Protestna umetnost, demokracija in skupnostne prakse v (post)jugoslovanskem kontekstu (mentor: prof. dr. Žiga Vodovnik, somentor: znanst. sod. dr. Gal Kirn);
 • Mag. Igor Novak bo v četrtek, 10. februarja 2022, ob 16h v predavalnici 12 predstavil zaključke svoje doktorske disertacije s področja organizacijsko kadrovskih študij z naslovom:  Vpliv osebnosti in osebne učinkovitosti na timsko uspešnost (mentor: prof. dr. Ivan Svetlik, somentorica: prof. dr. Eva Boštjančič). Pogoj za udeležbo: PCT.
 • Mag. Manuel Kuran bo v sredo, 22. decembra 2021 ob 11h v predavalnici 10 predstavil temo doktorske disertacije z naslovom: Problem raziskovanja nevro substratov doživljanja abstraktnih konceptov (mentor: izr. prof. dr. Gregor Tomc); pogoj za udeležbo: PCT.
 • Mag. Damijana Keržič bo v petek, 10. decembra 2021, ob 12h v predavalnici 19 predstavila zaključke svoje doktorske disertacije s področja družboslovne informatike z naslovom: Učna analitika kombiniranega učenja v visokem šolstvu  (mentor: izr. prof. dr. Damjan Škulj, somentor: izr. prof. dr. Mitja Dečman). Pogoj za udeležbo: PCT.
 • Vesna Kundija bo v četrtek, 2. decembra 2021 ob 10h v predavalnici 18 predstavila temo doktorske disertacije z naslovom: Blockchain demokracija (mentorica: prof. dr. Cirila Toplak) - pogoj za vstop na FDV oz. udeležbo je PCT;
 • Tilen Gorenšek bo v ponedeljek, 25. 10. 2021 ob 14h v predavalnici 17 predstavil zaključke doktorske disertacije s področja organizacijsko kadrovskih študij z naslovom: Vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov (mentor: doc. dr. Andrej Kohont, somentor: izr. prof. dr. Samo Uhan); - pogoj za vstop na FDV oz. udeležbo je PCT;
 • Tej Gonza bo v ponedeljek, 4. oktobra 2021 ob 10:00 v predavalnici 18 predstavil temo doktorske disertacije s področja organizacijsko kadrovskih študij z naslovom: Analiza organizacijskih struktur na zaposlene osredinjenih podjetij (mentor: prof. dr. David P. Ellerman, somentorica: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela) - pogoj za vstop na FDV oz. udeležbo je PCT.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. september 2022 | v kategoriji: Doktorski seminarji