Razpis za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/21


Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorske študijske programe (3. stopnja) za študijsko leto 2020/21 je:

  1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),
  2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

Skupni del razpisa za vpis

Razpis za vpis - Humanistika in družboslovje 

Število razpisanih mest po področjih

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2020/21 razpisanih 228 mest na 58 študijskih področjih.

Vpisna mesta po področjih, ki jih koordinira FDV

Rokovnik prijave in vpisa

Pomembni datumi:

- do vključno 10. 6. 2020 je 1. prijavni rok za državljane Slovenije, državljane EU in državljane izven EU

- do vključno 21. 8. 2020 je 2. prijavni rok za državljane Slovenije in državljane EU

Vpis: najkasneje do 30. 9. 2020.

Rokovnik vpisa bo objavljen naknadno.

Informativni dan

Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2020/21 bo za področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede, v sredo, 6. maja 2020 ob 16. uri preko videokonference.

Info dan_HID_Humanistika in družboslovje_2020-21

Prijava za vpis

Prijava poteka preko portala eVŠ. Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
3. z AAI-računom. 

Ne glede na način oddaje prijave v eVŠ se kot pravočasna upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,
2) prijava, ki je bila v eVŠ elektronsko oddana do zaključka prijavnega roka z uporabniškim imenom in geslom,
3) prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.

Kandidat mora zahtevane priloge oz. dokazila k prijavi poslati do zaključka prijavnega roka priporočeno po pošti na naslov fakultete ali v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 po elektronski pošti na naslov: doctoralstudies@fdv.uni-lj.si . Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, morajo obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista). Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00)
tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisa, ki potekal do 30. 9. 2020. Ko opravite zadnjo obveznost, prosimo to sporočite v Službo za študentske zadeve.

 Obvezne priloge k prijavi za vpis:   

  1. kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije
  2. predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
  3. overjene kopije vseh pridobljenih diplomskih listin
  4. potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene ali overjeno kopijo priloge k diplomi za vse predhodno zaključene študijske programe (če ste diplomant fakultete, na katero oddajate prijavo in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)
  5. Soglasje mentorja (seznam potencialnih mentorjev(-ic) / Razsikovalne teme

Kandidatom/-tkam priporočamo, da se pred odločitvijo in oddajo prijave za vpis posvetujejo s skrbnikom/-ico izbranega področja, ki lahko svetuje glede ustreznosti področja, teme disertacije in izbire mentorja/-ice.

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe

Vsak, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v R Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. 

Odločba o priznavanju, ki je bila pridobljena v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjene odločbe. Za nadaljevanje izobraževanja mora kandidat ne glede na že pridobljeno odločbo za namen zaposlovanja pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen izobraževanja.

Šolnina

Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 10.600 €:

1. letnik 3.400 €, 2. letnik 2.600 €, 3. letnik 2.200 €, 4. letnik 2.400 €.

Študent lahko šolnino poravna v treh (3) enakih obrokih - 1. obrok ob vpisu, 2. obrok do 15. 1. 2021 in 3. obrok do 15. 3. 2021.

Študent prejme račune v PDF obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu.

Financiranje doktorskega študija

Doktorski študij bo sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani:

  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).
  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo univerza prejela.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. junij 2020 | v kategoriji: Vpis, Razpisi