Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Izr. prof. dr. Urša Golob

Navedena so okvirna področja, znotraj katerih se opredeli konkretna raziskovalna tema, ki zanima študenta/tko.

 1. Marketing in novi mediji (različni vidiki)
 2. Vedenje porabnikov (različni vidiki)
 3. Storitveni marketing (različni vidiki)
 4. Paradigma prevladujoče logike storitve v marketingu (različni vidiki)
 5. Uspešnost in učinkovitost marketinškega komuniciranja (različni vidiki)
 6. Ostale teme po dogovoru

Izr. prof. dr. Tanja Kamin

 1. Področje socialnega marketinga
 2. Embalaža ‘zdrave’ hrane
 3. Teorija difuzije inovacij za področje socialnega marketinga

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik

 1. Razvoj marketinškega raziskovanja v Sloveniji
 2. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju (v Sloveniji)
 3. Ključne metode marketinškega raziskovanja (v Sloveniji)
 4. Karierne poti v marketinškem raziskovanju
 5. Marketinško raziskovanje ali marketinško svetovanje - perspektiva naročnikov ali izvajalcev
 6. Standardizirani sekundarni marketinški podatki za Slovenijo - ponudba in povpraševanje
 7. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju – primer uporabe
 8. Marketinško raziskovanje in novi mediji - več tem, npr. (delovni naslovi): a. Raziskovanje interneta b. Uporaba interneta v raziskovanju c. Uporaba novih tehnologij v raziskovanju

Prof. dr. Marko Lah

 1. Zgodovinski začetki tržnega komuniciranja
 2. Računovodsko spremljanje tržnega komuniciranja (oglaševanja) v podjetjih
 3. Marketing in oglaševanje v ekonomskih učbenikih
 4. Vedenjska ekonomika in oglaševanje
 5. Institucionalna teorija oglaševanja: razkazovalna potrošnja in oglaševanje
 6. Bruto in neto vrednost oglaševanja v Sloveniji
 7. Oglaševanje in neenakost delitve
 8. Finančne (in druge) uspešnost slovenskih oglaševalskih agencij
 9. Racionalni potrošnik in oglaševanje
 10. Motivi managerjev in oglaševalski izdatki
 11. Trgi in sejmi v Sloveniji – zgodovinski vidiki
 12. Kritični vidiki tržnega komuniciranja
 13. Teorija iger in oglaševanje
 14. Indeksi koncentracije v oglaševalsko intenzivnih panogah v Sloveniji
 15. Ocenjevanje  povpraševanja izbranega proizvoda – elastičnost  oglaševanja
 16. Potrošnja in potrošne navade graščakov (v Sloveniji)
 17. Trženje zgodovine (več nalog)
 18. Hitri in počasni nakupi
 19. Trženje medvedov
 20. Trženje frizerskih salonov
 21. Cenovni razponi nakupov
 22. Enote in izdelanost nakupov
 23. Teorija obetov (Prospect theory), ocene koristi in izgube – uporaba v marketingu

Teme po izbiri – povezane z ekonomijo

Doc. dr. Tuškej Lovšin

Spodaj so navedena okvirna raziskovalna področja, znotraj katerih lahko opredelite podrobnejšo temo, ki vas zanima. Možne so tudi teme po dogovoru.

 1. Oblike, dejavniki in posledice vključenosti potrošnikov
 2. Vprašanje zaznavanja potrošnih objektov; dejavniki in posledice posameznikovih zaznav
 3. Identitetna vloga potrošnih objektov
 4. Vzpostavljanje parasocialnih odnosov z znamkami (različne oblike)
 5. Vprašanje oblikovanja in zaznavanja identitete in osebnosti znamk
 6. Antropomorfizacija na področju znamčenja
 7. Različni vidiki vedenja potrošnikov
 8. Integrirano tržno komuniciranje
 9. Digitalne tržne komunikacije (in vprašanje interaktivnosti komuniciranja)
 10. Skupnosti znamk – psihološke, neposredne in proti-znamčne (anti-brand) skupnosti
 11. Oblike, dejavniki in posledice racionalnega in neracionalnega nakupovanja

Prof. dr. Klement Podnar

Predlagane teme so okvirne in v posvetu z mentorjem zahtevajo natančnejšo artikulacijo in osredotočenost! Možne so tudi teme po dogovoru.

 1. Oblike, dejavniki in posledice identifikacij porabnikov.
 2. Uporaba vizualnih metafor v različnih oblikah tržnega komuniciranja.
 3. Percepcija različnih oblik tržnih komunikacij.
 4. Zaupanje v različne institucije in njihov ugled.
 5. Na tradiciji temelječe znamke.
 6. Različni vidiki eko, bio, dop in trajnostnih tržnih znamk in izdelkov
 7. Skupnosti tržnih znamk.
 8. Vidiki in izzivi korporativne in organizacijske identitete.
 9. Skepticizem in cinizem porabnikov.
 10. Verski in politični marketing.
 11. Pojavnost in moč propaganda v 21. stoletju.
 12. Potrošniška promiskuiteta, zavezanost in lojalnost.

Prof. dr. Dejan Verčič

 1. Izkušnje odnosov z javnosti (različnih deležnikov)
 2. Sodobno prežemanje novinarstva in odnosov z javnostmi
 3. Tehnike strateškega komuniciranja na družbenih omrežjih
 4. Oddelki in službe za odnose z javnostmi v slovenskih organizacijah

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19