Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Doc. dr. Maja Garb

Teme s področja sociološkega proučevanja vojske, področja mirovnih operacij in področja vodenja v vojski - še zlasti:

 1. Vrste moči vodij v vojaški organizaciji
 2. Vodenje s poslanstvom
 3. Kompetence vojaškega osebja
 4. Vojaške rezervne sile – sodobni problemi in možne rešitve.

Teme diplomskih del s področja strokovne prakse:

 1. Strokovna praksa na vojaških taborih
 2. Strokovna praksa obramboslovcev na občinah (občina po izbiri izmed občin, na katerih študenti obramboslovja opravljajo praktično usposabljanje)
 3. Praktično usposabljanje na …. (izbor institucije izmed institucij, na katerih študenti obramboslovja opravljajo praktično usposabljanje)

Prof. dr. Ljubica Jelušič

 1. Vsebinski poudarki pri raziskovanju mirovnih operacij na Obramboslovnem raziskovalnem centru  (diplomska tema povezana z raziskovalnim delom na fakulteti).

 Prof. dr. Marjan Malešič

Tematska področja:

 1. Odzivanje na nesrečo v nacionalnem ali mednarodnem okolju (študije primerov),
 2. Krizno upravljanje in vodenje (študije primerov)
 3. Krizno upravljanje in vodenje – mednarodnoprimerjalni vidik,
 4. Nenasilni strateški konflikt (študije primerov),
 5. Okolje in varnost,
 6. Varnost in ekonomija,
 7. Migracije in varnost,
 8. Javno mnenje o varnostnih temah.
 9. Vsebinski poudarki znanstvenoraziskovalnega dela obramboslovja (diplomska tema povezana z raziskovalnim delom na fakulteti).

Doc. dr. Dušan Petrovič

Teme s področij:

 1. nacionalne in mednarodne prostorske podatkovne infrastrukture (karte, baze prostorskih podatkov…)
 2. metod in tehnologij zajema prostorskih podatkov in njihove uporabe (GNSS, LiDAR, UAS)

 

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

Teme s področja:

 1. Nacionalna varnost in grožnje varnosti
 2. Krize in krizni menedžment (študije primerov, primerjave…)
 3. Terorizem in protiterorizem
 4. Primerjalne teme obrambnih, vojaških idr. sistemov in politik
 5. Obveščevalna dejavnost
 6. Zahodni Balkan in varnost
 7. Kitajska in varnost

 

Doc. dr. Rok Zupančič

 1. Novi subjekti in koncepti na področju preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov (študije primerov: posamezniki, nevladne organizacije, družbeno-politična gibanja, nove ideje in norme, netradicionalni načini preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov …)
 2. Mednarodna in regionalna varnost ter jugovzhodna Evropa (študije primerov)
 3. Mednarodna in regionalna varnost ter Azija (študije primerov)
 4. Mednarodne organizacije in njihova vloga v varnosti v mednarodnih odnosih (OZN, EU, NATO, OVSE – študije primerov)
 5. Male države in varnost v mednarodnih odnosih (študije primerov)

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 27. junij 2017 | v kategoriji: 2017/18