Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Red. prof. dr. Marjan Malešič

 1. izbrani vidiki varnostne in obrambna politike EU
 2. okoljska varnost
 3. nesreče in odzivanje nanje (analiza izbranih primerov nesreč, primerjalne analize)
 4. krizno upravljanje in vodenje (analiza izbranih primerov kriz, primerjalne analize)
 5. nevojaški vidiki oboroženih spopadov in drugih konfliktov
 6. nevojaške strukture sistemov nacionalne varnosti in mednarodnih varnostnih organizacij
 7. oblike ekonomskega bojevanja/sankcij (aktualni primeri, primerjalne analize)
 8. analiza javnomnenjskih podatkov z varnostnega področja (SJM; mednarodne primerjalne analize).

 

Doc. dr. Jelena Juvan

Teme s področja:

 1. Evropske vojaške/obrambne zmogljivosti
 2. vloga EU pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti
 3. operacije kriznega upravljanja EU
 4. Upravljanje in vodenje ob nesrečah, analiza določenih nesreč in ukrepov,
 5. teme s področja vojaške zgodovine

 

Izr. prof. dr. Uroš Svete

 1. Varnostna razsežja v omreženi družbi
 2. Nekonvencionalni (asimetrični, hibridni)i koncepti vojskovanja
 3. Balkan na križišču sodobnih geopolitičnih interesov
 4. Informacijska dimenzija sodobnih konfliktov in (vojaških) operacij
 5. Teme s področja sodobne vojaške in obrambne tehnologije
 6. Vpliv informatizacije na sodobne oborožene sile
 7. Konflikti na področju bivše Jugoslavije (1991-95)

 

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

Teme s področja:

 1. Nacionalna varnost in grožnje varnosti
 2. Krize in krizni menedžment (študije primerov, primerjave…)
 3. Terorizem in protiterorizem
 4. Obveščevalna dejavnost
 5. Zahodni Balkan in varnost

 

Doc. dr. Rok Zupančič

 1. Novi subjekti in koncepti na področju preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov (študije primerov: posamezniki, nevladne organizacije, družbeno-politična gibanja, nove ideje in norme, netradicionalni načini preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov …)
 2. Mednarodna in regionalna varnost ter jugovzhodna Evropa (študije primerov)
 3. Mednarodna in regionalna varnost ter Azija (študije primerov)
 4. Mednarodne organizacije in njihova vloga v varnosti v mednarodnih odnosih (OZN, EU, NATO, OVSE – študije primerov)
 5. Male države in varnost v mednarodnih odnosih (študije primerov)

 

Doc. dr. Maja Garb

Teme s področja sociološkega proučevanja vojske, področja mirovnih operacij in področja vodenja v vojski - še zlasti:

 • -vodenje s poslanstvom, poveljnikova namera
 • primerjava vodenja v vojaški in civilnih organizacijah
 • -vojaške rezervne sile – sodobni problemi in možne rešitve
 • analiza uspešnosti posameznih mirovnih operacij

 

Red. prof. dr. Ljubica Jelušič

 1. Teme s področja proučevanja sodobnih oboroženih spopadov in političnih konfliktov
 2. Analiza vzrokov za vojne
 3. Vloga mednarodne skupnosti v mednarodnih operacijah in misijah (primerjava različnih MOM)
 4. Vključenost Republike Slovenije v mednarodna mirovna prizadevanja
 5. Vloga medijev v oblikovanju podobe vojske v družbi
 6. Nove (notranje) vloge vojaške organizacije
 7. Spremembe v razvoju vojaške profesije
 8. Veteranske in domoljubne organizacije v vlogi skrbnika domoljubja v družbi

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17