Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Doc. dr. Jelena Juvan

Teme s področja: Evropske vojaške/obrambne zmogljivosti; vloga EU pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti; operacije kriznega upravljanja EU, Upravljanje in vodenje ob nesrečah, analiza določenih nesreč in ukrepov, teme s področja vojaške zgodovine.

 

Izr. prof. dr. Uroš Svete

 1. Omrežena družba in zagotavljanje nacionalne varnosti
 2. Balkan na križišču sodobnih geopolitičnih interesov
 3. Vzroki konfliktov v informacijski dobi
 4. Teme s področja sodobnih oborožitvenih sistemov
 5. Vpliv informatizacije na sodobne oborožene sile
 6. Vojaško-varnostni vidiki razpada Jugoslavije in osamosvajanja Slovenije

 

Izr. prof. dr. Iztok Prezelj

(področja):

 1. Nacionalna varnost in grožnje varnosti
 2. Krize in krizni menedžment
 3. Terorizem in protiterorizem
 4. Obveščevalna dejavnost
 5. Zahodni Balkan

 

Doc. dr. Rok Zupančič

 1. Novi subjekti in koncepti na področju preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov (študije primerov: posamezniki, nevladne organizacije, družbeno-politična gibanja, nove ideje in norme, netradicionalni načini preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov …)
 2. Mednarodna in regionalna varnost ter jugovzhodna Evropa (študije primerov)
 3. Mednarodna in regionalna varnost ter Azija (študije primerov)
 4. Mednarodne organizacije in njihova vloga v varnosti v mednarodnih odnosih (OZN, EU, NATO, OVSE – študije primerov)
 5. Male države in varnost v mednarodnih odnosih (študije primerov)
 6. Aktualni primeri na področju varnosti v mednarodnih odnosih

 

Doc. dr. Maja Garb

Teme s področja sociološkega proučevanja vojske, področja mirovnih operacij in področja vodenja v vojski - še zlasti:

 • vojaške rezervne sile – sodobni problemi in možne rešitve
 • analiza uspešnosti posameznih mirovnih operacij
 • oblika, vloga, pomen in problemi sodobnih vojaških vaj
 • vodenje s poslanstvom

 

Red. prof. dr. Ljubica Jelušič

 1. Analiza objektivnih razsežnosti izbranih sodobnih oboroženih spopadov
 2. Primerjalna analiza sodobnih mednarodnih operacij in misij
 3. Vloga Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah
 4. Vojaškosociološki problemi sodobnih vojsk (poudarek na Slovenski vojski)
 5. Civilni nadzor nad varnostnim sektorjem

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2015 | v kategoriji: 2015/16