Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za obramboslovje


Doc. dr. Maja Garb

Teme s področja sociološkega proučevanja vojske, področja mirovnih operacij in področja vodenja v vojski.

Doc. dr. Jelena Juvan

Teme s področja: vojaška organizacija in odnos do civilnega okolja; odnos posameznik – vojaška organizacija; vojaška sociologija; privatizacija zagotavljanja varnosti; Evropske obrambne zmogljivosti; vloga EU pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti; upravljanje in vodenje ob nesrečah

Doc. dr. Erik Kopač

 1. Izgradnja vojaških zmogljivosti  s pomočjo koncepta »Pooling and sharing« (Smart defence)
 2. Nevtralnost  in obrambni izdatki
 3. Transparentnost in optimalnost obrambnih nakupov:  primer izbrane države
 4. Obrambne industrije držav zahodnega Balkana

Doc. dr. Iztok Prezelj

(področja):

 1. Nacionalna varnost in grožnje varnosti
 2. Krize in krizni menedžment
 3. Terorizem in protiterorizem
 4. Obveščevalna dejavnost

Doc. dr. Uroš Svete

 1. Privatizacija sistema za zaščito in reševanje
 2. Aplikacija asimetričnega vojskovanja na primeru konfliktov v Siriji in Ukrajini,
 3. Vzroki konfliktov v informacijski dobi
 4. Teme s področja sodobnih oborožitvenih sistemov
 5. Vpliv informatizacije na sodobne oborožene sile
 6. Vojaško-varnostni vidiki razpada Jugoslavije in osamosvajanja Slovenije

 Doc. dr. Janja Vuga

 1. mirovne operacije (stres; 'moral injury'; medkulturni odnosi – vpliv na vodenje, odnosi med spoloma; učinkovitost, integracija, razvoj skupne kulture … ; motivacija; vloga spola; akterji – policija, oborožene sile, civilni funkcionalni strokovnjaki; odnos javnosti; nacionalni interes – medresorsko sodelovanje … )
 2. usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v moško orientiranih organizacijah (policija, oborožene sile),
 3. vpliv dolgotrajnih odsotnosti enega od staršev na otroke (mirovne operacije, usposabljanja … ),
 4. vloga spola v moško orientiranih organizacijah (policija, oborožene sile)

 Doc. dr. Rok Zupančič

 1. Novi subjekti in koncepti na področju preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov (študije primerov: posamezniki, nevladne organizacije, družbeno-politična gibanja, nove ideje in norme, netradicionalni načini preprečevanja in reševanja oboroženih konfliktov …)
 2. Mednarodna in regionalna varnost ter jugovzhodna Evropa (študije primerov)
 3. Mednarodna in regionalna varnost ter Azija (študije primerov)
 4. Mednarodne organizacije in njihova vloga v varnosti v mednarodnih odnosih (OZN, EU, NATO, OVSE – študije primerov)
 5. Male države in varnost v mednarodnih odnosih (študije primerov)
 6. Aktualni primeri na področju varnosti v mednarodnih odnosih

 

 

 

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 06. junij 2014 | v kategoriji: 2014/15