Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za medijske in komunikacijske študije


Doc. dr. Dejan Jontes

 1. Teme s področja medijske kritike (študije primera)
 2. Teme s področja televizijskih študij
 3. Resničnostna in dokumentarna televizija (širše področje)

Prof. dr. Metka Kuhar

 1. Medosebno komuniciranje in odnosi (lastne teme s podpodročij: neverbalno komuniciranje, prvi vtis, halo učinek, empatija, samopodoba, prijateljski in partnerski odnosi, posredovano komuniciranje itd.)
 2. Deliberacija in participativni procesi (deliberativnost komuniciranja v parlamentu, spletnih forumih, razpravah med državljani itd.)
 3. Komuniciranje in vzgoja (starši-otroci, šola)

Prof. dr. Breda Luthar

 1. Potrošna kultura (širše področje)*
 2. Kulturna kritika znamčenja blagovnih znamk (širše področje)
 3. Mediji in popularna kultura (širše področje)
 4. Medijska občinstva/spolne in razredne razlike (širše področje)
 5. Kulturna zgodovina socializma in socialistične potrošnje (širše področje) *Študentje znotraj širšega področja definirajo svojo ožjo temo.

Prof. dr. Tanja Oblak Črnič

 1. Tematike s področja novih medijev in komuniciranja:
 2. Digitalna kultura, domestikacija tehnologij  in vsakdan:
 3. Transformacije doma, mobilnosti in digitalizacija medijskih rab (skozi medgeneracijske primerjave)
 4. Personalizacija medijev in razpršene komunikacijske kulture v kontekstu družin
 5. »Smartifikacija« vsakdanjega življenja: ujetost vsakdanjih praks v arhitekturo digitalnih platform
 6. »Digitalni domorodci«: študije (novo)medijskih praks
 7. Digitalna kultura in politično komuniciranje:
 8. Mladi, participacija in digitalni mediji
 9. Pozicioniranje mladih kot digitalnih državljanov( študije primerov, sekundarnih raziskav ter primarnih analiz)
 10. Tematiziranje in odnos do mladih znotraj aktualnih volilnih kampanj (na primeru volitev 2017 in 2018)
 11. Samo-prezentacija in forme komuniciranja političnih kandidatov v digitalnih kontekstih (na primeru volitev 2017 in 2018)
 12. Tematike iz predmetov Komunikološki raziskovalni seminar in Raziskovalni praktikum
 13. Mladi kot multimedijska občinstva? Študija primerov  RTV produkcije
 14. Vključenost mladih v produkcijo oddaj za mlade
 15. Fenomen »digitalne vzgoje«: analiza učbenikov in priročnikov, projektov v OŠ,  odnosa do digitalnih medijev, mehanizmov regulacije
 16. Transformacije medijskih praks med mladimi: analiza študentskih medijskih dnevnikov od 2008–2017 (somentorstvo z dr. Tomanić)
 17. Nadgradnja izbranih empiričnih projektov iz raziskovalnega praktikuma (somentorstvo z dr. Vezovnik)

Izr. prof. dr. Mojca Pajnik

 1. Teme s področja politične ekonomije medijev
 2. Teme s področja primerjalnega preučevanja komunikacijskih sistemov
 3. Teme s področja medijske globalizacije
 4. Komuniciranje političnih strank, participacija in demokracija
 5. Alternativni mediji
 6. Spol in mediji
 7. Teme s področja migracij
 8. Evropska javna sfera
 9. Nova družbena gibanja
 10. Populizem v 'postdemokraciji'

Izr. prof. dr. Maruša Pušnik

 1. Kolektivni spomin in travma v novih medijskih okoljih
 2. Digitalizacija in mediatizacija arhivov: Wikipedia in YouTube kot globalna spominska prostora
 3. Spomini na socializem: od medijske potrošnje in množičnih ceremonij do kulture oblačenja
 4. Nadzorovanje in razkazovanje v medijski družbi: paparazzi, kamere, Twitter, Facebook
 5. Od telegrafa do satelita - tehnologija kot kulturna forma in nova družbena povezljivost
 6. Digitalne kulture mladih in vsakdanje življenje
 7. Kulturna primerjava medijske/popularne zabave v mestnih središčih na pragu 20. in 21. stoletja: od prvih kino predstav in cirkusov do kinomultipleksov in nakupovalnih središč
 8. Postsocialistični banalni nacionalizmi in kultivacija domovinskih čustev v medijih in popularni kulturi

Doc. dr. Andrej Škerlep

 1. Semiotična analiza »medijskih tekstov« (tisk, film, televizija, novi mediji, oglaševanje itd.)
 2. Poročanje britanskih tabloidov o parlamentarnih volitvah 2017
 3. Predvolilna retorika v Veliki Britaniji (ali Franciji ali Nemčiji) v letu 2017
 4. Vizualno komuniciranje in samo-predstavljanje na Instagramu
 5. Raziskava glasbenih subkultur in/ali analiza glasbenih videov (npr. raper Kendrick Lamar)
 6. Filmski žanri (npr. znanstvena fantastika) ali filmski opus vidnih režiserjev (na izbranem primeru)
 7. Analiza družbeno-kritičnih dokumentarnih video filmov (na izbranem primeru)
 8. Raziskava pojava, da postajajo socialni mediji (npr. Facebook) za nekatere glavni posrednik novic
 9. Raba Twitterja v političnem komuniciranju (na izbranem primeru)
 10. Povolilno komuniciranje predsednika Donalda Trumpa z ameriškimi mediji
 11. Analiza odmevnih oglaševalskih kampanj
 12. Retorične teme: analiza govorov, ali zgodovine, ali teorij
 13. Raziskava prevlade neoliberalnega diskurza v poročanju (izbranih slovenskih ali svetovnih) medijev o gospodarstvu
 14. Simbolni boji med dominantnim in subverzivnimi diskurzi (na izbranem primeru)

 Izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža

 1. Vizualno komuniciranje in vizualna kultura (tematsko področje)
 2. Fotografija in moč (tematsko področje)
 3. Prakse arhiviranja in dokumentiranja (tematsko področje)
 4. Medijska reprezentacija godpodarske in/ali politične krize (tematsko področje)
 5. Javno mnenje, javnosti in množice (tematsko področje)
 6. Reprezentacijske strategije v političnih procesih (tematsko področje)
 7. Lažne novice ter “alternativni” medijski kanali in omrežja (tematsko področje)

Druge teme s področja vizualne kulture, fotografije, filma, novinarstva, javnega mnenja in političnega vidika komuniciranja, ki jih določijo študenti v sodelovanju z mentorjem.

Izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

 1. Področje kritičnih študij diskurza, teorij diskurza, analiz diskurza 
 2. Področje multimodalne in semiotske analize 
 3. Teme iz področja hrane in prehranskih praks: hrana in identitete, hrana in nacija, hrana in kultura, hrana in (novi) mediji, hrana in tehnologija, hrana za prihodnost
 4. Teme iz področja migracij v povezavi z mediijskimi in (sub)političnimi diskurzi
 5. Teme iz področja družine, otroštva, starševstva, materinstva in očetvostva v povezavi z medijskimi in (sub)političnimi diskurzi
 6. Teme iz področja LGBTQ+ v povezavi z medijskimi in političnimi diskurzi
 7. Teme iz področja družbenega upora (alternativna gibanja, taktični mediji itd.)
 8. Študije performansa in gledališča

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. junij 2018 | v kategoriji: 2018/19