Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za medijske in komunikacijske študije


Doc. dr. Dejan Jontes

1. Analiza medijskih dogodkov, škandalov in moralnih panik (študije primera)

2. Novinarski miti in rituali

3. Resničnostna in dokumentarna televizija

4. Specifične teme iz širšega področja medijskih študij po dogovoru

 

Izr. prof. dr. Metka Kuhar

1. Medosebno komuniciranje in odnosi (lastne teme s podpodročij: neverbalno komuniciranje, prvi vtis, halo učinek, empatija, samopodoba, prijateljski in partnerski odnosi, posredovano komuniciranje itd.)

2. Deliberacija in participativni procesi (deliberativnost komuniciranja v parlamentu, spletnih forumih, razpravah med državljani itd.)

3. Komuniciranje in vzgoja (starši-otroci, šola)

 

Doc. dr. Maruša Pušnik

1. Kolektivni spomin in travma v novih medijskih okoljih 

2. Digitalizacija in mediatizacija arhivov: Wikipedia in YouTube kot globalna spominska prostora

3. Spomini na socializem: od medijske potrošnje in množičnih ceremonij do kulture oblačenja 

4. Nadzorovanje in razkazovanje v medijski družbi: paparazzi, kamere, Twitter, Facebook

5. Od telegrafa do satelita - tehnologija kot kulturna forma in nova družbena povezljivost 

6. Digitalne kulture mladih in vsakdanje življenje

7. Kulturna primerjava medijske/popularne zabave v mestnih središčih na pragu 20. in 21. stoletja: od prvih kino predstav in cirkusov do kinomultipleksov in nakupovalnih središč

8. Postsocialistični banalni nacionalizmi in kultivacija domovinskih čustev v medijih in popularni kulturi

 

Red. prof. dr. Tanja Oblak Črnič

1. Digitalni državljani in participativna kultura

2. Mediatizacija in personalizacija politike v digitalnem kontektsu

3. Kritično razumevanje digitalne kulture

4. Mladi kot digitalna občinstva

5. Personalizacija medijskih rab

 

Red. prof. dr. Breda Luthar

1. Potrošna kultura (širše področje)*

2. Kulturna kritika znamčenja blagovnih znamk (širše področje)

3. Mediji in popularna kultura (širše področje)

4. Medijska občinstva/spolne in razredne razlike (širše področje)

5. Kulturna zgodovina socializma in socialistične potrošnje (širše področje)

*Študentje znotraj širšega področja definirajo svojo ožjo temo.

 

Doc. dr. Ilija Tomanić Trivundža

1. Vizualno komuniciranje in vizualna kultura (tematsko področje)

2. Fotografija in moč (tematsko področje)

3. Dokumentarizem in simbolno (tematsko področje)

4. Okvirjanje novic (tematsko področje)

5. Medijska reprezentacija godpodarske in politične krize (tematsko področje)

6. Reprezentacijske strategije v političnih procesih (tematsko področje)

 

Druge teme s področja vizualne kulture, fotografije, filma ali novinarskih študij, ki jih določijo študenti v sodelovanju z mentorjem.

 

Doc. dr. Mojca Pajnik

1. Teme s področja politične ekonomije medijev

2. Teme s področja primerjalnega preučevanja komunikacijskih sistemov

3. Teme s področja medijske globalizacije

4. Komuniciranje političnih strank, participacija in demokracija

5. Alternativni mediji

6. Spol in mediji

7. Teme s področja migracij

 

Doc. dr. Andrej Škerlep

1. Nove komunikacijske tehnologije, informacijska oz. omrežena družba in globalizacija

2. Teme iz zgodovine razvoja komunikacijskih tehnologij (medijev) in družbene uporabe le-teh

3. Teme s področja sodobnih komunikoloških teorij

4. Študije govorov in govorništva iz slovenske ali svetovne zgodovine

5. Teme iz zgodovine retorike ali s področja sodobnih retoričnih teorij

6. Semiotična analiza “medijskih tekstov” (oglaševanje, film/televizija, novi digitalni mediji itd.)

7. Semiotična analiza “simbolnih reprezentacij” (nacija, spol, subkultura, ideologija, moda, estetika umetniških praks itd.)

8. Analiza strateške rabe programov odnosov z javnostmi

9. Analiza rabe novih digitalnih medijev v praksi odnosov z javnostmi

 

Doc. dr. Andreja Vezovnik

1. Kritična analiza diskurza medijskih in oglaševalskih tekstov, politik, govorov, dokumentov 

2. Multimodalna in semiotska analiza medijskih in popularno kulturnih tekstov

3. Mediatizacija hrane in prehranskih praks

4. Analiza mediatiziranja begunske situacije

5. Študije performansa in gledališča

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17