Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi


Izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

 1. Storitveni marketing in novi mediji (različni vidiki)
 2. Etični vidiki v stortivenem marketingu
 3. Storitveni marketing in trajnostni razvoj
 4. Vloga marketinga v podjetju in vpliv na spremljanje njegove uspešnosti
 5. Preverjanje uspešnosti in učinkovitosti tržnega komuniciranja (v slovenskih podjetjih)
 6. Preverjanje uspešnosti in učinkovitosti odnosov z javnostmi (v slovenskih podjetjih)

Ostale teme so možne tudi po dogovoru

Izr. prof. dr. Zlatko Jančič

 1. Koreni zmešnjave v strokovnem izrazoslovju tržnega komuniciranja.
 2. Prihodnost oglaševanja v času interaktivne tehnologije.
 3. Trajnostni marketing kot sodobna alternativa poslovnega razmišljanja
 4. Odnosna perspektiva marketinga kot protiutež prodajni naravnanosti
 5. Organiziranost in vloga marketinga v slovenskih "start-up" podjetjih

Doc. dr. Tanja Kamin

 1. Ali slovenski oglaševalci pri pripravi svojih kampanj upoštevajo priporočila za trajnostni razvoj (kako >>zelene<< so oglaševalske agencije, ki pripravljajo >>zelene<< kampanje)
 2. Analiza občinstva Slovenskega oglaševalskega fesivala
 3. Oglaševenje v luči koncepta opolnomočenja
 4. Teorija difuzije inovacij in njena uporabnost v programih socialnega marketinga

Doc. dr. Mihael Kline

 1. Učinki emocionalnih apelov
 2. Primerjava modelov (teorij) prepričevanja v oglaševanju
 3. Univerzitetni učitelj kot osebna znamka
 4. Znanje o znamkah oblačil
 5. Graditev vrednosti znamke osnovano na potrošnikih
 6. Promocija znamke na osnovi emocionalnih koristi
 7. Afektivni in kognitivni dejavniki v posameznikovih preferencah
 8. Arhitektura tržnih znamk države Slovenije

Ostali naslovi se oblikujejo glede na interese posameznega študenta!

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik

 1. Razvoj marketinškega raziskovanja v Sloveniji
 2. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju (v Sloveniji)
 3. Ključne metode marketinškega raziskovanja (v Sloveniji)
 4. Karierne poti v marketinškem raziskovanju
 5. Marketinško raziskovanje ali marketinško svetovanje - perspektiva naročnikov ali izvajalcev
 6. Standardizirani sekundarni marketinški podatki za Slovenijo - ponudba in povpraševanje
 7. Marketinško raziskovanje in novi mediji - več tem, npr. (delovninaslovi):
  a. Raziskovanje interneta
  b. Uporaba interneta v raziskovanju
  c. Uporaba novih tehnologij v raziskovanju

Red. prof. dr. Marko Lah

 1. Ekonomski vidiki korporativnega komuniciranja, odnosov z javnostmi in oglaševanja - podobnosti in razlike
 2. Pomen teorije iger za strategijo odnosov z javnostmi
 3. Odnosi z javnostmi in teorija zmanjševanja transakcijskih stroškov
 4. Oglaševanje slovenskega podjetja na tujih trgih - študija primera
 5. Tržno komuniciranje v malih podjetjih - študija primera
 6. Neuroekonomika in neuromarketing
 7. Posebnosti oglaševanja v malih državah
 8. Posebnosti odnosov z javnostmi v malih državah
 9. Teorija pravične cene
 10. Alternativni načini oglaševanja in klasično oglaševanje – ekonomski vidiki
 11. Odnosi z javnostmi v obdobju gospodarske krize
 12. Spremembe oglaševalskega trga v Sloveniji v krizi
 13. Ekonomski vidiki trženje dogodka - študija primera

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2012/13