Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi


Skladno z 8. členom Pravilnika o diplomskem delu študent praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Izr. prof. dr. Borut Marko Lah

 1. Ekonomski in neekonomski indikatoriji družbene blaginje
 2. Ekonomski prispevek J. Benthama
 3. Trženje pohištva v Sloveniji

Izr. prof. Dejan Verčič

 1. Komuniciranje z zaposlenimi v izbranem podjetju
 2. Analiza rabe posamezne tehnike odnosov z javnostmi
 3. Politični odnosi z javnostmi: izbrani vidiki
 4. Vladni odnosi z javnostmi: izbrani vidiki

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik

 1. Razvoj marketinškega raziskovanja v Sloveniji
 2. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju (v Sloveniji)
 3. Ključne metode marketinškega raziskovanja (v Sloveniji)
 4. Karierne poti v marketinškem raziskovanju
 5. Marketinško raziskovanje ali marketinško svetovanje - perspektiva naročnikov
 6. Standardizirani sekundarni marketinški podatki za Slovenijo - ponudba in povpraševanje
 7. Marketinško raziskovanje in novi mediji - več tem, npr. (delovninaslovi):
  a. Raziskovanje interneta
  b. Uporaba interneta v raziskovanju
  c. Uporaba mobilne telefonije (mobilnih terminalov) v raziskovanju
  d. Uporaba novih tehnologij v raziskovanju

Doc. dr. Mihael Kline

 1. Vloga in vpliv čustev v prepričevalnem komuniciranju
 2. Napovedna moč stališč dotržne znamke
 3. Zaznavanje in pozornost kot determinanti učinkov TK
 4. Sinestezije in tržno komuniciranje
 5. Razvoj koncepta »zmeda potrošnikov«
 6. Ugled podjetja in osebne znamke direktorja
 7. Alternativne arhitekture tržnih znamk v slovenskih podjetjih
 8. Teme so možne po dogovoru

Doc. dr. Urša Golob Podnar

 1. Vodilni uporabniki kot soustvarjalci novih izdelkov in storitev
 2. Uporaba socialnih omrežij pri razvoju novih izdelkov in storitev
 3. Potrošniki in socialna omrežja: perspektiva teorije zadovoljevanja potreb
 4. Cena kot komunikacijsko orodje (analiza slovenskih trgovcev)
 5. Preverjanje uspešnosti in učinkovitosti odnosov z javnostmi (v slovenskih podjetjih)
 6. Teme so možne po dogovoru

Izr. prof. dr. Klement Podnar

 1. Percepcijske študije v tržnem komuniciranju
 2. Vizualni vidiki tržnega komuniciranja: izbrani vidiki
 3. Metaforičnost vizualnega
 4. Ovire vstopanja na tuje trge: Slovenska podjetja
 5. Potrošniki v vlogi malih delničarjev
 6. Teme so možne po dogovoru

Doc. dr. Tanja Kamin

 1. Analiza kampanj za študentske volitve in volilne participacije študentov na Univerzi v Ljubljani
 2. Analiza kampanj za pokojninsko reformo in proti pokojninski reformi
 3. Analiza projekta "Heroj za vse čase"
 4. Vizualna konstrukcija podnebnih sprememb
 5. Konstrukcija znanosti, znanstvenic in znanstvenikov v tržnokomunikacijskih vsebinah
 6. Analiza argumentacije v kampanjah za novi družinski zakonik in proti novemu družinskemu zakoniku

Izr. prof. dr. Zlatko Jančič

 1. Oglaševanje v slovenskem novinarskem diskurzu
 2. Snovalec oglasov med svobodo in samoomejevanjem
 3. Interni marketing v malih podjetjih
 4. Marketing dobrodelnih organizacij
 5. Vloga marketinga v slovenski popularni kulturi

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2012 | v kategoriji: 2011/12