Skoči do osrednje vsebine

Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent prenovljenega triletnega programa študij zaključi z zadnjo opravljeno obveznostjo.

Študent, predhodnih štiriletnih programov lahko temo diplomskega dela prijavijo čez celo leto. Skladno s Pravilnikom o prehodu iz programov prve in druge stopnje iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2 je rok za zaključek štiriletnih prvostopenjskih programov študija 30. 9. 2024 – po tem roku se programi iztečejo in jih ne bo mogoče zaključiti.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


doc. dr. Urša GOLOB

 1. Vodilni uporabniki kot soustvarjalci novih izdelkov in storitev
 2. Uporaba socialnih omrežij pri razvoju novih izdelkov in storitev
 3. Determinante preverjanja uspešnosti marketinga in tržnega komuniciranja (v slovenskih podjetjih)
 4. Preverjanje uspešnosti odnosov z javnostmi (v slovenskih podjetjih)
 5. Teorija zadovoljevanja potreb (angl. uses and gratifications) in vrednost oglaševanja
 6. Razumevanje odnosne naravnanosti v marketingu in odnosih z javnostmi
 7. Po dogovoru

izr. prof. dr. Zlatko JANČIČ

 1. Zgodovinski razvoj slovenskih oglaševalskih agencij
 2. Družbene spremembe in pojav etičnih oglaševalskih agencij
 3. Slovenci in razumevanje marketinga
 4. Analiza problematike v slovenskem univerzitetnem izobraževanju na področju tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi
 5. Marketinško razmišljanje v nevladni organizaciji (primer)
 6. Vloga vodij marketinga v upravnih odborih slovenskih podjetij
 7. Interno komuniciranje kot afirmacija ali negacija notranjega marketinškega koncepta

doc. dr. Miro KLINE

 1. Embalaža med prepričevanjem in odločanjem na mestu prodaje
 2. Mentalna reprezentacija tržnih znamk
 3. Vzroki in posledice (ne)učinkovitosti tržnega komuniciranja:
 4. Krizno gospodarsko okolje in prilagoditvene strategije potrošnikov
 5. CRM: neenakovreden položaj v partnerskem nastopu na trgu
 6. Kartice lojalnosti: načrtovano ohranjanje potrošnikov
 7. Zmeda potrošnikov: slabo uporabljen koncept v obrambni strategiji nastopa na trgu
 8. Tržna znamka: uporaba na področjih izven profitnih organizacij
 9. Dejavniki ugleda različnih entitet (oseb, institucij, neprofitnih organizacij, držav, itd)

izr. prof. dr. Samo KROPIVNIK

 1. Razvoj marketinškega raziskovanja v Sloveniji
 2. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju (v Sloveniji)
 3. Ključne metode marketinškega raziskovanja (v Sloveniji)
 4. Karierne poti v marketinškem raziskovanju
 5. Marketinško raziskovanje ali marketinško svetovanje - perspektiva naročnikov
 6. Standardizirani sekundarni marketinški podatki za Slovenijo - ponudba in povpraševanje
 7. Marketinško raziskovanje in novi mediji - več tem, npr. (delovninaslovi):
  a. Raziskovanje interneta
  b. Uporaba interneta v raziskovanju
  c. Raziskovanje mobilne telefonije (mobilnih terminalov)
  d. Uporaba mobilne telefonije (mobilnih terminalov) v raziskovanju
  e. Uporaba novih tehnologij v raziskovanju

doc. dr. Klement PODNAR

 1. Komunikološke teorije in njihova aplikacija na področje marketinga
 2. Avtentičnost in tržne znamke
 3. Problematika retencije potrošnikov
  Marketing v storitvah
 4. Področje internega marketinga
 5. Upravljanje identitete, imidža in ugleda

(Teme so okvirne, znotraj njih si študent/ka lahko izbere tudi konkretnejši raziskovalni problem. Teme so možne tudi po dogovoru.)

izr. prof. dr. Dejan VERČIČ

 1. Opredelitev lobiranja v slovenskih zakonih in praksi: izbrani primer
 2. Komuniciranje vlade RS z državljani: izbrani primer
 3. Komuniciranje Komisije EU z državljani držav članic: izbrani primer
 4. Odnosi z javnostmi in javna diplomacija
 5. Odnosi z javnostmi in mehka moč
 6. Vladno komuniciranje v luči priporočil OECD
 7. Vladna komunikacijska kampanja: izbrani primer
 8. Konceptualizacija komuniciranja politik (policies)
 9. Primerjalna analiza komuniciranja politik: izbrani primer
 10. Komunikacijska kompetenca v vladi in državni upravi
 11. Komuniciranje poslancev DZ: izbrani vidiki
 12. Komuniciranje DZ: izbrani vidiki
 13. Javno komuniciranje in sodstvo: izbrani vidiki

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. oktober 2012 | v kategoriji: 2010/11