Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Doc. dr. Tanja Kamin

 1. Skrb za zdravje v filmih znanstvene fantastike
 2. Ecocinema: uporaba v izobraževanju okoljskih problemov
 3. Komuniciranje o darovanju organov v slovenskih medijih
 4. Analiza odnosov z mediji organizacije Slovenija transplant
 5. Potencial gledališča za informiranje o zdravstvenih pojavih: primer gledališke igre Srce na dlani
 6. Samosledenje z vidika komunikoloških teorij
 7. Vzgajanje za znanost: primer Hiša eksperimentov
 8. Popularizacija znanosti: primer 'znanje na cesti'
 9. Popularizacija znanosti: primer Frekvenca x
 10. Transformativno raziskovanje v socialnem marketingu
 11. Etnografsko raziskovanje v socialnem marketingu
 12. Uporabnost teorije difuzije inovacij za načrtovanje socialno-marketinških programov
 13. Vpliv socialnomarketinših intervencij na opolnomočenje

Možno je izbrati tudi temo po dogovoru s področja Socialnega marketinga in Teorije oglaševanja

 

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik

 1. Razvoj marketinškega raziskovanja v Sloveniji
 2. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju (v Sloveniji)
 3. Ključne metode marketinškega raziskovanja (v Sloveniji)
 4. Karierne poti v marketinškem raziskovanju
 5. Marketinško raziskovanje ali marketinško svetovanje - perspektiva naročnikov ali izvajalcev
 6. Standardizirani sekundarni marketinški podatki za Slovenijo - ponudba in povpraševanje
 7. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju – primer uporabe
 8. Marketinško raziskovanje in novi mediji - več tem, npr. (delovni naslovi): a. Raziskovanjeinterneta b. Uporaba interneta v raziskovanju c. Uporaba novih tehnologij v raziskovanju

 

Red. prof. dr. Borut Marko Lah

 1. Športni marketing
 2. Bančni marketing v krizi
 3. Operacionalizacija postkeynesianske teorije potrošnika – teorija izbire na primerih različnih proizvodov/storitvah
 4. Zgodovina oglaševanja - ekonomski vidiki
 5. Oglaševanje in neenakost delitve
 6. Govorice in tradicionalno oglaševanje
 7. Pomen govoric v Sloveniji
 8. Ekonomika izmenjav in ekonomika lastnine
 9. Ekonomija ničelnih mejnih stroškov in tržno komuniciranje
 10. Tržno komuniciranje v sivi ekonomiji avtomobilov

 

Red. prof. dr. Klement Podnar

 1. Umetnost v tržnem komuniciranju
 2. Raba in zaznava znamk pri porabnikih
 3. Različni vidiki ugleda in podobe podjetja
 4. Potrošniško vedenje in zaznave

Teme po izbiri. 

Red. prof. dr. Zlatko Jančič

 1. Širitev uporabe marketinškega koncepta - več tem po dogovoru
 2. Konceptualizacija deležniškega marketinga
 3. Soustvarjanje in marketinški koncept
 4. Kreativnost in digitalno oglaševanje
 5. Metaforika v marketinških odnosih

 

Izr. prof. dr. Urša Golob Podnar

 1. Marketing in novi mediji (različni vidiki)
 2. Uvajanje novih izdelkov in storitev (različni vidiki)
 3. Storitveni marketing (različni vidiki)
 4. Preverjanje uspešnosti in učinkovitosti marketinškega komuniciranja (različni vidiki)

Ostale teme po dogovoru

Red. prof. dr. Dejan Verčič

 1. Komuniciranje sprememb
 2. Vključevanje deležnikov v korporativno upravljanje
 3. Komuniciranjez zaposlenimi v izbranem podjetju
 4. Odnosi z javnostmi in nove digitalne javnosti
 5. Analize rabe in zlorabe odnosov z mediji
 6. Odnosi z javnostmi in prisluženi mediji
 7. Odnosi z javnostmi in mobilni mediji
 8. Odnosi z javnostmi in lastni mediji
 9. Odnosi z javnostmi in živi mediji
 10. Mednarodni odnosi z javnostmi RS
 11. Načrtovanje in vrednotenje odnosov z javnostmi
 12. Načrtovanje in vrednotenje odnosov z mediji
 13. Javne komunikacijske kampanje
 14. Krizno komuniciranje

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. julij 2016 | v kategoriji: 2016/17