Razpis tem diplomskih del

Skladno z 10. členom Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje  študent/-ka praviloma izbere razpisano temo, lahko pa po posvetovanju z mentorjem/-ico predlaga tudi nerazpisano temo diplomskega dela. Predlagano temo mora odobriti predstojnik katedre.

Študent novega programa mora temo diplomskega dela prijaviti v zadnjem letniku, in sicer najkasneje do 15. marca.

Študent, ki teme diplomskega dela ne bo prijavil v zadnjem letniku do 15. marca, teme ne more prijaviti naknadno v tekočem študijskem letu in diplomskega dela ne more zagovarjati v tekočem študijskem letu. Temo lahko prijavi po 1. oktobru naslednje študijsko leto.

Prijavljena tema diplomskega dela velja tri leta od datuma prijave. Po tem roku mora študent temo prijaviti ponovno.

Študent lahko opravlja diplomsko delo tudi pod mentorstvom drugih habilitiranih učiteljev in predavateljev na FDV, ki niso navedeni na seznamu, če to potrdi predstojnik katedre.

Teme diplomskih del so objavili naslednji pedagogi po katedrah

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi


Doc. dr. Tanja Kamin

Diplomske teme s področja socialnega marketinga (vezano na specifična področja človekovega vedenja: zdravje, energetika, okolje, …) in kritičnega socialnega marketinga ter oglaševanja.

 

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik

 1. Razvoj marketinškega raziskovanja v Sloveniji
 2. Sodobni pristopi v marketinškem raziskovanju (v Sloveniji)
 3. Ključne metode marketinškega raziskovanja (v Sloveniji)
 4. Karierne poti v marketinškem raziskovanju
 5. Marketinško raziskovanje ali marketinško svetovanje - perspektiva naročnikov ali izvajalcev
 6. Standardizirani sekundarni marketinški podatki za Slovenijo - ponudba in povpraševanje
 7. Projekcijske tehnike v marketinškem raziskovanju – primer uporabe
 8. Marketinško raziskovanje in novi mediji - več tem, npr. (delovni naslovi): a. Raziskovanje   interneta b. Uporaba interneta v raziskovanju c. Uporaba novih tehnologij v raziskovanju

 

Red. prof. dr. Borut Marko Lah

 1. Oglaševanje, gospodarska rast in razdelitev - makroekonomski vidiki
 2. Trg in trženje zobozdravstvenih storitev v Sloveniji
 3. Posebnosti trženja srednjih in malih podjetij - b2b
 4. Posebnosti trženja srednjih in malih podjetij - b2c
 5. Ekonomski in marketiški vidiki negotovosti
 6. Empirična analiza vedenja potrošnikov - visoko kompleksni izdelki

 

Izr. prof. dr. Klement Podnar

 1. Identifikacije potrošnikov s tržnimi znamkami
 2. Korporativna družbena sprejemljivost
 3. Vizualni vidiki tržnega komuniciranja
 4. Večglasnost organizacij
 5. Marketinški vidiki upravljanja spletnih storitev

 

Red. prof. dr. Zlatko Jančič

 1. Kritični marketing - nov pogled v discilini
 2. Izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem marketingu
 3. Možnosti za razvoj tržne pedagoške dejavnosti na FDV
 4. Vloga raziskovalcev v slovenskih oglaševalskih agencijah

Teme po dogovoru

 

Izr. prof. dr. Urša Golob Podnar

 1. Marketing in okoljski vidiki
 2. Razvoj novih izdelkov in storitev (različni vidiki)
 3. Komuniciranje in difuzija novosti
 4. Storitveni marketing (različni vidiki)
 5. Preverjanje uspešnosti in učinkovitosti marketinškega komuniciranja (različni vidiki)

Ostale teme po dogovoru

 

Red. prof. dr. Dejan Verčič

 1. Komuniciranje sprememb
 2. Vključevanje deležnikov v korporativno upravljanje
 3. Komuniciranje  z zaposlenimi v izbranem podjetju
 4. Odnosi z javnostmi in nove digitalne javnosti
 5. Analize rabe in zlorabe odnosov z mediji
 6. Odnosi z javnostmi in prisluženi mediji
 7. Odnosi z javnostmi in mobilni mediji
 8. Odnosi z javnostmi in lastni mediji
 9. Odnosi z javnostmi in živi mediji
 10. Mednarodni odnosi z javnostmi RS
 11. Načrtovanje in vrednotenje odnosov z javnostmi
 12. Načrtovanje in vrednotenje odnosov z mediji
 13. Javne komunikacijske kampanje
 14. Krizno komuniciranje

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. junij 2015 | v kategoriji: 2015/16